Danh sách tiểu hành tinh/264401–264500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264401 2000 EK200 01/03/2000 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
264402 2000 FG14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
264403 2000 FZ57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
264404 2000 FU70 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
264405 2000 GX1 04/04/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
264406 2000 GJ11 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
264407 2000 GG25 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264408 2000 GL48 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264409 2000 GM115 08/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
264410 2000 GC120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
264411 2000 HK74 30/04/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
264412 2000 JS34 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
264413 2000 LU28 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
264414 2000 OW2 29/07/2000 Lake Tekapo Mount John Obs. 3,2 km MPC · JPL
264415 2000 PR10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264416 2000 PZ17 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264417 2000 QQ48 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264418 2000 QR94 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264419 2000 QM162 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264420 2000 QY165 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264421 2000 QF204 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264422 2000 QX219 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
264423 2000 QA231 31/08/2000 Kvistaberg UDAS 4,1 km MPC · JPL
264424 2000 RE 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264425 2000 RU28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264426 2000 RY74 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264427 2000 RE85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
264428 2000 RX89 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264429 2000 SE15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264430 2000 SW46 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
264431 2000 SP74 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
264432 2000 ST96 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264433 2000 SN140 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264434 2000 SH164 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264435 2000 SG166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264436 2000 SY167 23/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
264437 2000 SM200 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264438 2000 SO214 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264439 2000 SA231 28/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
264440 2000 SW256 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264441 2000 SR286 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264442 2000 SP289 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264443 2000 SC316 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264444 2000 SP320 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
264445 2000 SW371 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
264446 2000 SZ371 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
264447 2000 TK26 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264448 2000 TT29 04/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264449 2000 UB17 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264450 2000 UV56 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264451 2000 UP82 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264452 2000 UJ98 25/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
264453 2000 VD9 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264454 2000 WW13 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264455 2000 WL26 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264456 2000 YW88 30/12/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
264457 2000 YW120 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264458 2001 AT32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264459 2001 CP34 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264460 2001 CY37 15/02/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
264461 2001 CY48 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264462 2001 DH7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
264463 2001 DF42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264464 2001 DF55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
264465 2001 DC96 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264466 2001 DX103 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
264467 2001 FL58 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
264468 2001 FY85 26/03/2001 Cerro Tololo DLS 1,0 km MPC · JPL
264469 2001 FJ115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
264470 2001 FL121 23/03/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
264471 2001 FR140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
264472 2001 FL179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
264473 2001 FU202 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 2,5 km MPC · JPL
264474 Rogerclark 2001 FH212 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 3,1 km MPC · JPL
264475 2001 GV5 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264476 Aepic 2001 HP 16/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 720 m MPC · JPL
264477 2001 KH16 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
264478 2001 KB19 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
264479 2001 MK21 27/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
264480 2001 ND14 14/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264481 2001 OU15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264482 2001 OZ30 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264483 2001 OZ37 20/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
264484 2001 OE40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
264485 2001 OW49 17/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
264486 2001 OK83 27/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
264487 2001 OA101 27/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
264488 2001 PE 01/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264489 2001 PH31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
264490 2001 PV32 10/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
264491 2001 PL44 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
264492 2001 PZ48 14/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
264493 2001 PS50 15/08/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,0 km MPC · JPL
264494 2001 QU1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264495 2001 QB10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264496 2001 QQ33 16/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
264497 2001 QO36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264498 2001 QZ42 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264499 2001 QX54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264500 2001 QB62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL