Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/264201–264300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264201 2010 NO9 04/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
264202 2010 NS20 19/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
264203 2010 NH51 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
264204 2010 NQ53 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264205 2010 OK52 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264206 2010 OM68 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264207 2010 OO118 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
264208 2010 OC126 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
264209 2010 PD5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264210 2010 PF22 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
264211 2010 PU35 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
264212 2010 PF37 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
264213 2010 RM39 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264214 2010 RZ47 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264215 2010 RP51 20/11/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
264216 2010 RZ51 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264217 2010 RB52 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
264218 2010 RU52 01/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
264219 2010 RV63 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
264220 2010 RX69 07/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264221 2010 RF75 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
264222 2010 RJ97 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
264223 2010 RC106 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
264224 2010 RL123 04/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
264225 2010 RH145 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264226 2010 RT153 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
264227 2010 RM154 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
264228 2010 RS166 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
264229 2010 SP6 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
264230 2010 SP10 31/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264231 2010 SR19 07/11/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
264232 2010 SR31 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
264233 2010 SB34 28/06/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264234 2010 SF36 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
264235 2010 TT6 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
264236 2010 TG13 19/05/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
264237 2010 TZ18 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264238 2010 TX47 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
264239 2010 TP72 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
264240 2010 TZ79 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264241 2010 TZ115 10/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
264242 2010 TO131 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264243 2010 UH5 09/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
264244 2010 UA29 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
264245 2010 UQ55 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
264246 2010 UP58 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
264247 2010 VD129 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
264248 2176 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
264249 4539 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
264250 1447 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
264251 3301 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
264252 4205 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
264253 1104 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
264254 2259 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 840 m MPC · JPL
264255 2323 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
264256 3031 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
264257 4114 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
264258 4232 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
264259 1979 MC4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
264260 1993 FV35 19/03/1993 La Silla UESAC 910 m MPC · JPL
264261 1994 EE5 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
264262 1994 PF4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
264263 1994 YS3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
264264 1995 CB5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
264265 1995 GW1 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
264266 1995 HW2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264267 1995 SC33 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264268 1995 UE18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264269 1995 UJ40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
264270 1995 UX51 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
264271 1995 US80 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
264272 1995 VJ6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
264273 1995 VF16 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
264274 1996 JG11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
264275 1996 YF1 27/12/1996 Modra Modra Obs. 1,1 km MPC · JPL
264276 1997 LM5 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
264277 1997 NN3 05/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
264278 1997 SO19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
264279 1997 SK30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264280 1997 WM14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264281 1998 DO31 23/02/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
264282 1998 FE63 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
264283 1998 FG137 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264284 1998 GP8 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264285 1998 QM 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264286 1998 QN5 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264287 1998 QT99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
264288 1998 RY45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264289 1998 SG6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
264290 1998 SD27 20/09/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
264291 1998 SD37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
264292 1998 SA38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264293 1998 ST96 26/09/1998 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
264294 1998 TH10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
264295 1998 TY11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264296 1998 TR20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264297 1998 VK34 10/11/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
264298 1998 WR7 16/11/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 1,6 km MPC · JPL
264299 1998 XE20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264300 1998 YF15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL