Danh sách tiểu hành tinh/263201–263300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263201 2008 AU1 08/01/2008 Dauban F. Kugel 1,3 km MPC · JPL
263202 2008 AN3 09/01/2008 Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
263203 2008 AP3 05/01/2008 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
263204 2008 AJ6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263205 2008 AQ14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263206 2008 AS19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
263207 2008 AJ24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
263208 2008 AV24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
263209 2008 AH25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263210 2008 AN26 10/01/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
263211 2008 AP26 10/01/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
263212 2008 AU27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
263213 2008 AX27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263214 2008 AP30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 850 m MPC · JPL
263215 2008 AE32 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263216 2008 AC34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
263217 2008 AF36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263218 2008 AT36 10/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
263219 2008 AL37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263220 2008 AV40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263221 2008 AJ44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263222 2008 AA45 10/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
263223 2008 AF45 10/01/2008 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
263224 2008 AQ45 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263225 2008 AX51 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263226 2008 AZ52 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
263227 2008 AK58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263228 2008 AN60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263229 2008 AP62 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
263230 2008 AY65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263231 2008 AA67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263232 2008 AF69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263233 2008 AJ69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263234 2008 AP69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263235 2008 AQ69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263236 2008 AG77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263237 2008 AT77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263238 2008 AZ79 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263239 2008 AY83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
263240 2008 AA101 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263241 2008 AT102 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263242 2008 AA106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263243 2008 AP107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263244 2008 AE108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263245 2008 AW111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
263246 2008 AV113 03/01/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
263247 2008 AK114 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263248 2008 AN115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
263249 2008 AW115 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
263250 2008 AO116 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
263251 Pandabear 2008 AA119 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert, A. Papadimos 1,0 km MPC · JPL
263252 2008 BL2 19/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,3 km MPC · JPL
263253 2008 BE10 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
263254 2008 BK13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263255 Jultayu 2008 BN14 25/01/2008 La Cañada J. Lacruz 2,2 km MPC · JPL
263256 2008 BB15 27/01/2008 Eskridge G. Hug 890 m MPC · JPL
263257 2008 BV15 28/01/2008 Lulin LUSS 980 m MPC · JPL
263258 2008 BF16 28/01/2008 Lulin LUSS 3,4 km MPC · JPL
263259 2008 BH17 30/01/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
263260 2008 BX17 30/01/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
263261 2008 BG19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263262 2008 BJ19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263263 2008 BW20 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263264 2008 BM22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
263265 2008 BP22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
263266 2008 BM23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
263267 2008 BH24 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263268 2008 BW24 28/01/2008 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
263269 2008 BK25 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263270 2008 BP25 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263271 2008 BT25 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263272 2008 BV25 30/01/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
263273 2008 BW29 30/01/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
263274 2008 BL30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
263275 2008 BN31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263276 2008 BV31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
263277 2008 BB33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263278 2008 BK33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263279 2008 BR33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263280 2008 BA34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263281 2008 BJ34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263282 2008 BU35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
263283 2008 BH36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
263284 2008 BP37 31/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
263285 2008 BL38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263286 2008 BD39 30/01/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
263287 2008 BN42 31/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
263288 2008 BZ46 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263289 2008 BP47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263290 2008 BT50 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263291 2008 CW3 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
263292 2008 CJ4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263293 2008 CR4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
263294 2008 CQ5 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
263295 2008 CK10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
263296 2008 CM11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263297 2008 CU11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
263298 2008 CZ11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263299 2008 CV17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263300 2008 CX17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL