Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/263101–263200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263101 2007 TO254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
263102 2007 TZ268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263103 2007 TD299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263104 2007 TT299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263105 2007 TV332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263106 2007 TY338 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
263107 2007 TO366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263108 2007 TS377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263109 2007 TP380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263110 2007 TV381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263111 2007 TJ383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263112 2007 TB385 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
263113 2007 TX392 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263114 2007 UV 17/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263115 2007 UB3 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
263116 2007 UN46 20/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
263117 2007 UQ47 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
263118 2007 UQ50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263119 2007 UR58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263120 2007 UN90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263121 2007 UU107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263122 2007 VC6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
263123 2007 VZ43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
263124 2007 VP44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
263125 2007 VB56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263126 2007 VX63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
263127 2007 VG83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263128 2007 VB84 07/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
263129 2007 VJ84 05/11/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
263130 2007 VB89 03/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
263131 2007 VH90 04/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
263132 2007 VS90 05/11/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
263133 2007 VY90 06/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
263134 2007 VF97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263135 2007 VH121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263136 2007 VH125 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
263137 2007 VD145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263138 2007 VF153 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
263139 2007 VJ170 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
263140 2007 VS183 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263141 2007 VO191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
263142 2007 VF197 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263143 2007 VO198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
263144 2007 VZ201 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
263145 2007 VA204 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263146 2007 VE207 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263147 2007 VZ216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263148 2007 VN219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263149 2007 VE232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
263150 2007 VN239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263151 2007 VJ245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
263152 2007 VZ253 14/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
263153 2007 VW254 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263154 2007 VD260 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
263155 2007 VG273 12/11/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
263156 2007 VV275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
263157 2007 VL280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
263158 2007 VF286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263159 2007 VZ300 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
263160 2007 VD303 03/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
263161 2007 VQ305 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
263162 2007 VS306 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263163 2007 VQ309 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263164 2007 VW309 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263165 2007 VN311 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
263166 2007 VP311 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
263167 2007 VV313 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
263168 2007 VW313 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
263169 2007 WW20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263170 2007 WX20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263171 2007 WY20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263172 2007 WN52 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
263173 2007 WA54 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263174 2007 XA 01/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
263175 2007 XO4 03/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
263176 2007 XO16 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263177 2007 XW25 15/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,2 km MPC · JPL
263178 2007 XE30 15/12/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
263179 2007 XP33 10/12/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
263180 2007 XG38 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
263181 2007 XV51 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263182 2007 XB52 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
263183 2007 XK54 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
263184 2007 YM2 16/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,5 km MPC · JPL
263185 2007 YO12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263186 2007 YK14 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263187 2007 YH23 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
263188 2007 YP32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263189 2007 YW38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
263190 2007 YT41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
263191 2007 YT42 30/12/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
263192 2007 YM43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263193 2007 YE46 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
263194 2007 YN48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263195 2007 YR50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263196 2007 YC55 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263197 2007 YD57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263198 2007 YX60 31/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263199 2007 YB64 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263200 2008 AO 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL