Danh sách tiểu hành tinh/263001–263100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263001 2007 ES115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
263002 2007 EL116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263003 2007 ER126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263004 2007 EX128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263005 2007 EP129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
263006 2007 EM131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263007 2007 EA140 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263008 2007 EU152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
263009 2007 EX152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
263010 2007 EH153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263011 2007 ET163 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
263012 2007 ES166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
263013 2007 EF167 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
263014 2007 ED170 14/03/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
263015 2007 EM171 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263016 2007 ET182 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263017 2007 EA192 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263018 2007 EP196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263019 2007 EU199 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263020 2007 EL200 12/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
263021 2007 EW202 10/03/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
263022 2007 EV206 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263023 2007 EF210 08/03/2007 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
263024 2007 EB211 08/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
263025 2007 ES213 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263026 2007 ED214 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263027 2007 EM220 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
263028 2007 EH221 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263029 2007 EZ223 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263030 2007 FB21 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263031 2007 FV22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
263032 2007 FE42 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
263033 2007 FV43 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
263034 2007 FK45 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263035 2007 GF4 12/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
263036 2007 GT6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263037 2007 GO30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263038 2007 GL31 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263039 2007 GT41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263040 2007 GY42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263041 2007 GC47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
263042 2007 GV73 15/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
263043 2007 GL74 15/04/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
263044 2007 HB5 19/04/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 3,9 km MPC · JPL
263045 2007 HE7 16/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
263046 2007 HE13 16/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
263047 2007 HZ22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263048 2007 HE23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
263049 2007 HM30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263050 2007 HD48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263051 2007 HV48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263052 2007 HF49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263053 2007 HX49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263054 2007 HE55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
263055 2007 HK55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263056 2007 HL58 23/04/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
263057 2007 HU58 23/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
263058 2007 HW67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263059 2007 HZ67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
263060 2007 HM88 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
263061 2007 HC90 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
263062 2007 HO95 16/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
263063 2007 HT97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
263064 2007 JA11 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263065 2007 JX18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
263066 2007 JW20 11/05/2007 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
263067 2007 JA22 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263068 2007 JL31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
263069 2007 JL32 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
263070 2007 KY7 17/05/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
263071 2007 KT8 17/05/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
263072 2007 LN4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
263073 2007 LQ24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263074 2007 NA2 13/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 7,5 km MPC · JPL
263075 2007 OW6 22/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
263076 2007 RZ14 11/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 780 m MPC · JPL
263077 2007 RE116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263078 2007 RU150 08/09/2007 Siding Spring SSS 14 km MPC · JPL
263079 2007 RU191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
263080 2007 RU226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
263081 2007 RX233 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263082 2007 RT237 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
263083 2007 RQ244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263084 2007 RV292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263085 2007 SS7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
263086 2007 SX15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263087 2007 SB20 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
263088 2007 TL11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
263089 2007 TE39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263090 2007 TE47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
263091 2007 TH64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263092 2007 TB69 09/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
263093 2007 TG115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
263094 2007 TF128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263095 2007 TR136 08/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263096 2007 TO161 11/10/2007 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
263097 2007 TF213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263098 2007 TL215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263099 2007 TO217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263100 2007 TX229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL