Danh sách tiểu hành tinh/262901–263000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262901 2007 CV42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
262902 2007 CQ44 08/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
262903 2007 CC46 08/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
262904 2007 CE46 08/02/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
262905 2007 CS46 08/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
262906 2007 CT46 08/02/2007 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
262907 2007 CV46 08/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
262908 2007 CU50 13/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262909 2007 CA51 11/02/2007 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,2 km MPC · JPL
262910 2007 CL51 15/02/2007 Vicques M. Ory 4,8 km MPC · JPL
262911 2007 CE52 09/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
262912 2007 CW52 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
262913 2007 CF53 13/02/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
262914 2007 CW54 15/02/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
262915 2007 CZ54 10/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
262916 2007 CK58 09/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
262917 2007 CC61 13/02/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
262918 2007 CA62 10/02/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
262919 2007 CB64 15/02/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,4 km MPC · JPL
262920 2007 CN64 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262921 2007 CR64 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262922 2007 CH65 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262923 2007 DD2 16/02/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
262924 2007 DH4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
262925 2007 DS4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262926 2007 DA7 16/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
262927 2007 DQ8 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262928 2007 DQ9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262929 2007 DS9 17/02/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
262930 2007 DF12 16/02/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
262931 2007 DM12 16/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
262932 2007 DB17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262933 2007 DY17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
262934 2007 DO19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262935 2007 DW19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262936 2007 DJ21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262937 2007 DG25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262938 2007 DK27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
262939 2007 DY28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262940 2007 DT30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
262941 2007 DC31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262942 2007 DO32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262943 2007 DA33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
262944 2007 DH37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262945 2007 DT41 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262946 2007 DB43 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
262947 2007 DT45 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
262948 2007 DG48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
262949 2007 DE51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
262950 2007 DK52 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262951 2007 DN58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262952 2007 DC60 23/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
262953 2007 DL75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262954 2007 DN75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262955 2007 DC76 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262956 2007 DA77 22/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262957 2007 DQ77 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
262958 2007 DC78 23/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
262959 2007 DN84 22/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,7 km MPC · JPL
262960 2007 DY88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262961 2007 DT90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262962 2007 DY91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
262963 2007 DH95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262964 2007 DH96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
262965 2007 DR99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
262966 2007 DO101 26/02/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
262967 2007 DT105 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262968 2007 DO115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
262969 2007 DN116 16/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
262970 2007 EB1 06/03/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
262971 2007 EH9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
262972 Petermansfield 2007 ER9 09/03/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,3 km MPC · JPL
262973 2007 ET10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262974 2007 EK12 09/03/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
262975 2007 EK14 09/03/2007 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
262976 2007 EV16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262977 2007 EX17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
262978 2007 EN19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262979 2007 EL24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
262980 2007 EE25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262981 2007 EJ30 09/03/2007 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
262982 2007 EG31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262983 2007 EK43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262984 2007 EX43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262985 2007 EG46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
262986 2007 EC48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262987 2007 EA54 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262988 2007 EJ62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262989 2007 ER70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262990 2007 EP80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262991 2007 EA83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262992 2007 EC90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
262993 2007 EE90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262994 2007 EJ92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262995 2007 EP97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
262996 2007 EU98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262997 2007 EK106 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262998 2007 EW106 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
262999 2007 EP109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263000 2007 ET109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also