Danh sách tiểu hành tinh/263801–263900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263801 2008 RU16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
263802 2008 RG19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
263803 2008 RK27 08/09/2008 Dauban F. Kugel 14 km MPC · JPL
263804 2008 RD31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
263805 2008 RP31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
263806 2008 RW37 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263807 2008 RJ45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
263808 2008 RQ54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
263809 2008 RU55 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263810 2008 RD56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
263811 2008 RV99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
263812 2008 RW121 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
263813 2008 RD122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
263814 2008 RS122 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
263815 2008 RH125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,8 km MPC · JPL
263816 2008 RV125 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
263817 2008 RJ126 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
263818 2008 RX126 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263819 2008 RR128 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
263820 2008 RF140 08/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,9 km MPC · JPL
263821 2008 SX41 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
263822 2008 SO49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
263823 2008 SD78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
263824 2008 SP155 23/09/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
263825 2008 SM172 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
263826 2008 SA180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263827 2008 SR190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
263828 2008 SG191 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
263829 2008 SL222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
263830 2008 SK227 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
263831 2008 SR254 22/09/2008 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
263832 2008 SU279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
263833 2008 TJ53 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
263834 2008 TS54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
263835 2008 TA62 02/10/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
263836 2008 TU100 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
263837 2008 TJ130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
263838 2008 US21 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
263839 2008 WM2 20/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
263840 2008 WG61 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
263841 2008 XM30 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263842 2008 YS158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263843 2008 YT160 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263844 Johnfarrell 2009 BV7 21/01/2009 Kachina J. Hobart 3,3 km MPC · JPL
263845 2009 BM10 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
263846 2009 BP13 25/01/2009 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
263847 2009 BS30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
263848 2009 BF44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263849 2009 BL83 31/01/2009 Uccle T. Pauwels, E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
263850 2009 BO84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263851 2009 BT112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
263852 2009 BV121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263853 2009 BC124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263854 2009 BP126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263855 2009 BS145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
263856 2009 BX146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263857 2009 BF149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263858 2009 BJ171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263859 2009 BX178 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
263860 2009 CD11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
263861 2009 CN30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
263862 2009 DQ2 17/02/2009 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
263863 2009 DV3 18/02/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
263864 2009 DD16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
263865 2009 DY23 20/02/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
263866 2009 DF33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263867 2009 DN33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
263868 2009 DN40 16/02/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
263869 2009 DY41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
263870 2009 DE45 21/02/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
263871 2009 DP47 28/02/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
263872 2009 DA50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263873 2009 DT75 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
263874 2009 DQ96 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263875 2009 DD105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263876 2009 DB125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263877 2009 DO125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263878 2009 DX138 22/02/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
263879 2009 DG139 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263880 2009 EW5 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
263881 2009 ES10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
263882 2009 EW20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263883 2009 EJ23 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263884 2009 EC26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
263885 2009 EZ26 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263886 2009 EU27 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263887 2009 FU 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
263888 2009 FT1 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
263889 2009 FB3 17/03/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
263890 2009 FX13 16/03/2009 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
263891 2009 FY13 17/03/2009 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
263892 2009 FZ13 17/03/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
263893 2009 FD14 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
263894 2009 FF17 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
263895 2009 FK18 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
263896 2009 FU18 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
263897 2009 FO19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
263898 2009 FM21 19/03/2009 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
263899 2009 FR22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263900 2009 FY23 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL