Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/262201–262300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262201 2006 SH184 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262202 2006 SK187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
262203 2006 SC193 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
262204 2006 SU205 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
262205 2006 SV205 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
262206 2006 SU206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262207 2006 SJ208 26/09/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
262208 2006 SU211 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
262209 2006 SK212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262210 2006 SC216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262211 2006 SK217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262212 2006 SX220 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
262213 2006 SQ222 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
262214 2006 SF224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262215 2006 SO229 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262216 2006 SN230 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
262217 2006 SR231 26/09/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
262218 2006 SG239 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262219 2006 SB249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262220 2006 SN251 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262221 2006 SA261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262222 2006 SG265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262223 2006 SE267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262224 2006 SO267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262225 2006 SM268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262226 2006 SU270 27/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
262227 2006 SO274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262228 2006 SC280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
262229 2006 SE280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
262230 2006 SL280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
262231 2006 SR282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
262232 2006 SL283 26/09/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
262233 2006 SD284 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262234 2006 SF284 27/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
262235 2006 SR284 28/09/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
262236 2006 ST284 28/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
262237 2006 SA286 18/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
262238 2006 SU286 22/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,5 km MPC · JPL
262239 2006 SB287 22/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
262240 2006 SP287 22/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
262241 2006 SU289 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262242 2006 SW289 26/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
262243 2006 SV290 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262244 2006 SS292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
262245 2006 SD299 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
262246 2006 SJ299 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262247 2006 SW302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262248 2006 SM304 27/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262249 2006 SP304 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262250 2006 SR306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
262251 2006 SY309 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262252 2006 SC310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262253 2006 SD313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262254 2006 SH316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262255 2006 SD318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262256 2006 SC324 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262257 2006 SF326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262258 2006 SA327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
262259 2006 SJ328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262260 2006 SW329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262261 2006 SG330 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262262 2006 ST338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262263 2006 SU338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
262264 2006 SM342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262265 2006 SA345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262266 2006 SS345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
262267 2006 SH347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262268 2006 ST347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262269 2006 SD348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262270 2006 SD353 30/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
262271 2006 SZ353 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
262272 2006 SM354 30/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
262273 2006 ST355 30/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
262274 2006 SL356 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262275 2006 SB357 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262276 2006 SJ359 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
262277 2006 SJ360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262278 2006 SZ360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262279 2006 SK363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
262280 2006 SP363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262281 2006 SR363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262282 2006 SH365 30/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
262283 2006 SM367 25/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
262284 2006 SA369 24/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,7 km MPC · JPL
262285 2006 SU374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
262286 2006 SW377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,0 km MPC · JPL
262287 2006 SY378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
262288 2006 SX390 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262289 2006 SS391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262290 2006 SC392 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262291 2006 SW392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262292 2006 SR393 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262293 2006 SU393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262294 2006 SA394 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262295 Jeffrich 2006 SY395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 710 m MPC · JPL
262296 2006 SZ403 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
262297 2006 SO404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262298 2006 SP407 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
262299 2006 SW408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262300 2006 SV411 18/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL