Danh sách tiểu hành tinh/262101–262200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262101 2006 RP97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262102 2006 RE98 14/09/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
262103 2006 RN98 14/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
262104 2006 RD101 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262105 2006 RR104 15/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
262106 Margaretryan 2006 RU108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 750 m MPC · JPL
262107 2006 RX120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262108 2006 RB122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262109 2006 RD122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
262110 2006 SG 16/09/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 940 m MPC · JPL
262111 2006 SL1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262112 2006 SE2 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262113 2006 SN4 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
262114 2006 SV6 16/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262115 2006 SG12 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
262116 2006 SE13 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
262117 2006 SE14 17/09/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
262118 2006 SF15 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262119 2006 SY15 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262120 2006 SR18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262121 2006 SS20 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262122 2006 SW20 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
262123 2006 SX26 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262124 2006 SL27 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
262125 2006 SW29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262126 2006 SX29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262127 2006 SH32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262128 2006 SV32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262129 2006 SJ34 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262130 2006 SN45 18/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
262131 2006 SB51 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
262132 2006 SL51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
262133 2006 ST54 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262134 2006 SW59 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262135 2006 SX60 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262136 2006 SW61 18/09/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
262137 2006 SC62 18/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
262138 2006 SR62 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
262139 2006 SW62 18/09/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
262140 2006 SS65 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262141 2006 SQ66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262142 2006 SX69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262143 2006 SY70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262144 2006 SO71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262145 2006 SF72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
262146 2006 SB73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262147 2006 SC73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262148 2006 SZ73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
262149 2006 SB75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262150 2006 SN75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262151 2006 SU75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262152 2006 SX75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262153 2006 SF80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262154 2006 SL82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262155 2006 SB83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262156 2006 SQ85 18/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
262157 2006 SY85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262158 2006 SX87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262159 2006 SV90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
262160 2006 SR91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262161 2006 SQ92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262162 2006 SZ93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262163 2006 SG94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262164 2006 SN97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262165 2006 SE102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
262166 2006 SP103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262167 2006 SN107 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262168 2006 SU109 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
262169 2006 SW110 20/09/2006 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
262170 2006 SK112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262171 2006 SP114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262172 2006 SE115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262173 2006 SZ116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262174 2006 SP117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262175 2006 SA120 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262176 2006 SC120 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262177 2006 SF120 18/09/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
262178 2006 SF121 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
262179 2006 SW125 20/09/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
262180 2006 SV131 16/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
262181 2006 SJ132 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
262182 2006 SE138 20/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
262183 2006 SN138 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
262184 2006 SS140 22/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262185 2006 ST141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
262186 2006 SY141 26/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262187 2006 SK143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262188 2006 SQ144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
262189 2006 SF145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
262190 2006 SH151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262191 2006 SQ151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262192 2006 SR151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262193 2006 SG155 22/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
262194 2006 SM161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262195 2006 ST165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262196 2006 SB166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262197 2006 SG166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262198 2006 SS167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
262199 2006 SY167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262200 2006 SA173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL