Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/262301–262400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262301 2006 SC413 19/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
262302 2006 TY 01/10/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,2 km MPC · JPL
262303 2006 TE3 02/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262304 2006 TY5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
262305 2006 TO6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262306 2006 TV10 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262307 2006 TZ10 15/10/2006 Herrenberg Herrenberg Obs. 4,4 km MPC · JPL
262308 2006 TD11 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262309 2006 TZ12 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
262310 2006 TG13 10/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
262311 2006 TR13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
262312 2006 TS13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262313 2006 TJ14 10/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
262314 2006 TN15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
262315 2006 TU18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262316 2006 TW18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262317 2006 TE19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262318 2006 TX19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262319 2006 TP24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262320 2006 TF26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262321 2006 TH26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262322 2006 TT26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262323 2006 TO27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262324 2006 TR27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262325 2006 TN29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262326 2006 TG31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262327 2006 TO32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262328 2006 TR32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262329 2006 TA36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262330 2006 TE36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
262331 2006 TK37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262332 2006 TP37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262333 2006 TR40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262334 2006 TE41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262335 2006 TK41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262336 2006 TE42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262337 2006 TM43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262338 2006 TN43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262339 2006 TR43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262340 2006 TX49 12/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262341 2006 TJ52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262342 2006 TW52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262343 2006 TY54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262344 2006 TM61 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,3 km MPC · JPL
262345 2006 TX61 09/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
262346 2006 TL62 09/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
262347 2006 TU62 10/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
262348 2006 TJ63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
262349 2006 TQ66 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
262350 2006 TR67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262351 2006 TR69 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
262352 2006 TL70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
262353 2006 TS70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262354 2006 TK72 11/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
262355 2006 TN73 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262356 2006 TY74 11/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
262357 2006 TL77 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
262358 2006 TE81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262359 2006 TL83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262360 2006 TA84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262361 2006 TC84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
262362 2006 TK85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262363 2006 TM86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262364 2006 TR87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262365 2006 TF89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
262366 2006 TH89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262367 2006 TD90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262368 2006 TX90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262369 2006 TN93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262370 2006 TX94 15/10/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 720 m MPC · JPL
262371 2006 TZ98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262372 2006 TA99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262373 2006 TB99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262374 2006 TX99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262375 2006 TK101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262376 2006 TS101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262377 2006 TX102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
262378 2006 TE109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
262379 2006 TM110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262380 2006 TJ111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
262381 2006 TV111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
262382 2006 TG124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262383 2006 TY126 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262384 2006 TX127 12/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
262385 2006 UT 16/10/2006 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
262386 2006 UD1 17/10/2006 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
262387 2006 UM3 16/10/2006 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
262388 2006 UC4 18/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 830 m MPC · JPL
262389 2006 UP6 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
262390 2006 UH9 16/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
262391 2006 UK9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262392 2006 UU9 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
262393 2006 UW9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262394 2006 UO10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262395 2006 US10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
262396 2006 UV10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262397 2006 UM11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262398 2006 UN11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262399 2006 UO11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262400 2006 UT12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL