Danh sách tiểu hành tinh/261401–261500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261401 2005 UH451 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
261402 2005 UE454 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
261403 2005 UT455 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
261404 2005 UD459 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
261405 2005 UK459 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261406 2005 UP467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261407 2005 UM476 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261408 2005 US477 26/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
261409 2005 UZ477 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261410 2005 UD478 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261411 2005 UD481 25/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
261412 2005 UY482 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261413 2005 UZ482 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261414 2005 UN483 22/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261415 2005 UU486 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
261416 2005 UG487 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
261417 2005 UJ489 23/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
261418 2005 UJ490 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
261419 2005 UM494 25/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261420 2005 UJ498 27/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261421 2005 UK499 27/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
261422 2005 UA509 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261423 2005 UF509 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261424 2005 UW509 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261425 2005 UN510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261426 2005 UK514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
261427 2005 UN514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
261428 2005 UR514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
261429 2005 UY515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
261430 2005 UD516 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261431 2005 UJ522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
261432 2005 UU522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
261433 2005 UF523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
261434 2005 UJ524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
261435 2005 UV524 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261436 2005 UK527 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261437 2005 UO530 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261438 2005 VD3 04/11/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
261439 2005 VL6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261440 2005 VJ7 12/11/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 3,1 km MPC · JPL
261441 2005 VY7 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261442 2005 VS13 03/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
261443 2005 VM14 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
261444 2005 VR23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261445 2005 VA27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
261446 2005 VS28 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261447 2005 VE30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261448 2005 VO30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261449 2005 VH31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261450 2005 VX39 04/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261451 2005 VW42 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261452 2005 VV43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261453 2005 VB49 01/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261454 2005 VY50 03/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261455 2005 VS52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
261456 2005 VB60 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
261457 2005 VC68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261458 2005 VK68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261459 2005 VP69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261460 2005 VB72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261461 2005 VQ72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
261462 2005 VN73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261463 2005 VS76 04/11/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
261464 2005 VM77 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261465 2005 VG82 09/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
261466 2005 VB92 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
261467 2005 VU92 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
261468 2005 VY101 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
261469 2005 VJ108 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261470 2005 VQ109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
261471 2005 VZ110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261472 2005 VG113 10/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261473 2005 VQ114 10/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
261474 2005 VO116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261475 2005 VX116 15/08/2004 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
261476 2005 VY117 12/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261477 2005 VU119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
261478 2005 VZ120 12/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261479 2005 VH122 06/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
261480 2005 VJ124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261481 2005 VS124 03/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
261482 2005 VY124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261483 2005 VY125 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,7 km MPC · JPL
261484 2005 VV130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
261485 2005 VC133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,4 km MPC · JPL
261486 2005 VG134 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261487 2005 VZ134 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261488 2005 WN1 21/11/2005 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
261489 2005 WT1 17/11/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
261490 2005 WV5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
261491 2005 WW7 21/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
261492 2005 WB8 21/11/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
261493 2005 WT10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261494 2005 WM11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261495 2005 WJ15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261496 2005 WB16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261497 2005 WV17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261498 2005 WK20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261499 2005 WU21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261500 2005 WL28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL