Danh sách tiểu hành tinh/260401–260500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260401 2004 XW3 02/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260402 2004 XS6 02/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260403 2004 XG7 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
260404 2004 XS7 02/12/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
260405 2004 XQ9 02/12/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
260406 2004 XA11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260407 2004 XZ11 07/12/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
260408 2004 XV17 07/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260409 2004 XL18 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
260410 2004 XT22 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
260411 2004 XW23 09/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260412 2004 XS27 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260413 2004 XZ28 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260414 2004 XC32 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
260415 2004 XH52 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
260416 2004 XV54 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
260417 2004 XE56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
260418 2004 XU60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260419 2004 XC65 02/12/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
260420 2004 XY74 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
260421 2004 XZ74 09/12/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
260422 2004 XL77 10/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
260423 2004 XV79 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260424 2004 XQ81 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260425 2004 XA91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
260426 2004 XT98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260427 2004 XZ99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260428 2004 XR101 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260429 2004 XR104 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
260430 2004 XS104 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260431 2004 XB106 11/12/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
260432 2004 XN109 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260433 2004 XB111 14/12/2004 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
260434 2004 XQ114 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
260435 2004 XO119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260436 2004 XJ123 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260437 2004 XO128 14/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
260438 2004 XH130 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
260439 2004 XG134 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
260440 2004 XS137 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
260441 2004 XN155 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
260442 2004 XB164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
260443 2004 XC165 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260444 2004 XH166 02/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
260445 2004 XE167 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
260446 2004 YQ3 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
260447 2004 YW12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
260448 2004 YA35 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
260449 2005 AV4 06/01/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
260450 2005 AX5 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260451 2005 AZ7 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
260452 2005 AW14 06/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
260453 2005 AJ25 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
260454 2005 AL29 15/01/2005 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
260455 2005 AQ31 11/01/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
260456 2005 AT41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
260457 2005 AQ43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
260458 2005 AN50 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260459 2005 AR54 15/01/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
260460 2005 AH57 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
260461 2005 AE60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260462 2005 AX75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260463 2005 AN77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260464 2005 AD78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
260465 2005 BZ3 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
260466 2005 BM8 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260467 2005 BX8 16/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
260468 2005 BQ9 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
260469 2005 BT11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260470 2005 BB21 16/01/2005 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
260471 2005 BT25 18/01/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
260472 2005 BE27 29/01/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
260473 2005 BH28 31/01/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,3 km MPC · JPL
260474 2005 BN48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260475 2005 CA5 01/02/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
260476 2005 CA6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260477 2005 CO6 01/02/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
260478 2005 CW7 04/02/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
260479 2005 CO9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260480 2005 CZ18 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
260481 2005 CW19 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
260482 2005 CV32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
260483 2005 CO38 09/02/2005 Gnosca S. Sposetti 980 m MPC · JPL
260484 2005 CP42 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260485 2005 CB47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260486 2005 CC51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260487 2005 CE58 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260488 2005 CY58 02/02/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
260489 2005 CT62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260490 2005 CY66 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
260491 2005 CV73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
260492 2005 CT78 09/02/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
260493 2005 EO2 03/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,4 km MPC · JPL
260494 2005 EW4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260495 2005 EH6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260496 2005 EG9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260497 2005 EC10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260498 2005 EA14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260499 2005 EU17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260500 2005 EC19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL