Danh sách tiểu hành tinh/260901–261000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260901 2005 QO187 31/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
260902 2005 QH189 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260903 2005 QX189 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260904 2005 QB190 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260905 2005 RJ2 02/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260906 Robichon 2005 RR2 01/09/2005 Vicques M. Ory 5,2 km MPC · JPL
260907 2005 RJ5 01/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
260908 2005 RX6 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
260909 2005 RG9 01/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260910 2005 RY10 10/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 3,5 km MPC · JPL
260911 2005 RC14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260912 2005 RV14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260913 2005 RV15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260914 2005 RO16 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
260915 2005 RD19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260916 2005 RG19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260917 2005 RH20 01/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260918 2005 RQ22 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
260919 2005 RH25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
260920 2005 RO25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
260921 2005 RP29 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
260922 2005 RY29 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260923 2005 RK31 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
260924 2005 RO31 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
260925 2005 RY31 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260926 2005 RB32 13/09/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
260927 2005 RR41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260928 2005 RC44 02/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260929 2005 RS44 01/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
260930 2005 RB45 03/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260931 2005 RA46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
260932 2005 RP51 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260933 2005 RX51 03/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
260934 2005 RA52 14/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
260935 2005 SJ4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260936 2005 SS7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260937 2005 SD8 25/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
260938 2005 SF8 25/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
260939 2005 SL9 24/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
260940 2005 SA10 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260941 2005 ST11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260942 2005 SP12 23/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
260943 2005 SZ12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260944 2005 SL15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260945 2005 SO15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260946 2005 SZ17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260947 2005 SP18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260948 2005 SR18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260949 2005 SW18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260950 2005 SY19 25/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,8 km MPC · JPL
260951 2005 SC22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
260952 2005 SQ28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260953 2005 SB29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260954 2005 SH32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260955 2005 SL33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260956 2005 SM34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260957 2005 SH38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260958 2005 SF39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260959 2005 SD40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260960 2005 SG40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
260961 2005 SM41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
260962 2005 SQ42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260963 2005 SR42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260964 2005 SE43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260965 2005 SW45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260966 2005 SB47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260967 2005 SY47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260968 2005 SB51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260969 2005 SX52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260970 2005 SL55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260971 2005 SQ55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
260972 2005 SC56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260973 2005 SS57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260974 2005 SV57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260975 2005 SV58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260976 2005 SR59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260977 2005 ST60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260978 2005 SQ61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
260979 2005 SZ61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260980 2005 SC62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260981 2005 SK63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
260982 2005 SS63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260983 2005 SK64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260984 2005 SJ69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260985 2005 SZ73 23/09/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
260986 2005 SH75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260987 2005 SG76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260988 2005 SZ77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260989 2005 SH79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260990 2005 SX79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260991 2005 SP81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260992 2005 SY83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260993 2005 SA84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260994 2005 SB84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260995 2005 SO87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260996 2005 SZ87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260997 2005 SG89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260998 2005 SU91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260999 2005 SV92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261000 2005 SY94 25/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also