Danh sách tiểu hành tinh/260801–260900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260801 2005 NW100 02/07/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
260802 2005 NG115 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,0 km MPC · JPL
260803 2005 NY118 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,1 km MPC · JPL
260804 2005 NU122 04/07/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
260805 2005 ND123 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260806 2005 NH124 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260807 2005 OM1 26/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
260808 2005 OR1 26/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260809 2005 OT1 27/07/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
260810 2005 OR3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
260811 2005 OW5 28/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
260812 2005 OZ6 28/07/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
260813 2005 OP9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
260814 2005 OS10 27/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
260815 2005 OZ10 27/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
260816 2005 ON14 31/07/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
260817 2005 OR23 30/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
260818 2005 OT24 31/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260819 2005 OR31 30/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260820 2005 PF13 04/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
260821 2005 PG14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260822 2005 PU15 04/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
260823 2005 PT17 10/08/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
260824 Hermanus 2005 PC24 09/08/2005 Cerro Tololo D. E. Trilling 2,7 km MPC · JPL
260825 2005 PD24 09/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
260826 2005 QB 17/08/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 3,2 km MPC · JPL
260827 2005 QW6 24/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
260828 2005 QJ14 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260829 2005 QQ14 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
260830 2005 QT14 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260831 2005 QU21 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
260832 2005 QO23 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260833 2005 QT25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260834 2005 QB27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260835 2005 QD29 29/08/2005 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
260836 2005 QY34 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
260837 2005 QC39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
260838 2005 QW41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
260839 2005 QZ43 26/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260840 2005 QO45 26/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
260841 2005 QQ54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260842 2005 QF61 26/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
260843 2005 QO61 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260844 2005 QS61 26/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
260845 2005 QB62 26/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260846 2005 QR64 26/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
260847 2005 QY64 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
260848 2005 QK65 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
260849 2005 QT71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
260850 2005 QB78 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
260851 2005 QC78 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260852 2005 QH79 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260853 2005 QT79 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
260854 2005 QP82 29/08/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
260855 2005 QH84 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
260856 2005 QJ85 30/08/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
260857 2005 QN85 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260858 2005 QT85 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
260859 2005 QL86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260860 2005 QU89 24/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
260861 2005 QX89 24/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
260862 2005 QW90 25/08/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
260863 2005 QC92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
260864 2005 QD93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260865 2005 QL96 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
260866 2005 QO97 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
260867 2005 QR99 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
260868 2005 QF101 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260869 2005 QL102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
260870 2005 QR102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260871 2005 QX102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260872 2005 QR110 27/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
260873 2005 QV112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
260874 2005 QC121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260875 2005 QO126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260876 2005 QN127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260877 2005 QR128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260878 2005 QX130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260879 2005 QC131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
260880 2005 QU131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260881 2005 QP133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260882 2005 QR134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260883 2005 QT134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260884 2005 QL138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260885 2005 QG142 30/08/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260886 Henritudor 2005 QP143 31/08/2005 Côtes de Meuse M. Dawson 4,1 km MPC · JPL
260887 2005 QS143 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260888 2005 QP145 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
260889 2005 QC147 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
260890 2005 QG150 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260891 2005 QM152 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
260892 2005 QL154 27/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
260893 2005 QR154 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
260894 2005 QW158 27/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260895 2005 QF171 29/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
260896 2005 QE178 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
260897 2005 QK181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260898 2005 QA182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260899 2005 QB182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260900 2005 QC182 31/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL