Danh sách tiểu hành tinh/260701–260800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260701 2005 JV120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
260702 2005 JZ120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260703 2005 JP126 12/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
260704 2005 JD130 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
260705 2005 JA133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260706 2005 JQ133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260707 2005 JW136 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
260708 2005 JG143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
260709 2005 JQ144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
260710 2005 JB145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260711 2005 JU147 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260712 2005 JB150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260713 2005 JX156 04/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
260714 2005 JO158 06/05/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
260715 2005 JC164 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260716 2005 JD166 11/05/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
260717 2005 JY166 11/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260718 2005 JX176 13/05/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
260719 2005 JC179 14/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260720 2005 JB185 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260721 2005 KL1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
260722 2005 KP4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260723 2005 KL5 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260724 Malherbe 2005 KB10 30/05/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 850 m MPC · JPL
260725 2005 KL11 29/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
260726 2005 LQ2 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
260727 2005 LT2 02/06/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
260728 2005 LQ4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260729 2005 LA5 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260730 2005 LN11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
260731 2005 LO12 02/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
260732 2005 LN19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
260733 2005 LV19 06/06/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
260734 2005 LZ19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260735 2005 LE22 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260736 2005 LV27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260737 2005 LR30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260738 2005 LL40 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
260739 2005 LY40 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260740 2005 LY44 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260741 2005 LV45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260742 2005 LB46 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260743 2005 LA49 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260744 2005 LQ53 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260745 2005 MN1 16/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
260746 2005 MU6 26/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260747 2005 ML10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260748 2005 MO12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
260749 2005 MZ12 29/06/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
260750 2005 MX16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260751 2005 MT19 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260752 2005 MS21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260753 2005 MT22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260754 2005 MO25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260755 2005 MS28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260756 2005 MX29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260757 2005 MY33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260758 2005 MU34 29/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260759 2005 MK41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260760 2005 MJ43 21/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
260761 2005 MB44 27/06/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
260762 2005 MK44 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
260763 2005 MS44 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
260764 2005 MO46 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260765 2005 MF47 28/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
260766 2005 MZ48 29/06/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
260767 2005 MC49 29/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260768 2005 ME49 29/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
260769 2005 MP50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260770 2005 NL 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260771 2005 NJ3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260772 2005 NO3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260773 2005 NK5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
260774 2005 NF8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260775 2005 NZ8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260776 2005 NB9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260777 2005 NQ10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
260778 2005 NN13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260779 2005 NJ16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260780 2005 NY32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260781 2005 NH34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260782 2005 NN34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260783 2005 NP39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
260784 2005 NV39 05/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260785 2005 NH40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260786 2005 NP40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
260787 2005 NR40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260788 2005 NS40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
260789 2005 NX42 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
260790 2005 NQ43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260791 2005 NZ46 06/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
260792 2005 NP54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260793 2005 NF56 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
260794 2005 NE75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260795 2005 NW76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260796 2005 NP79 09/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
260797 2005 NT84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260798 2005 NN86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
260799 2005 NT87 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260800 2005 NK95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL