Danh sách tiểu hành tinh/259701–259800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259701 2003 YA33 16/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
259702 2003 YL34 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259703 2003 YP34 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259704 2003 YX35 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259705 2003 YO40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
259706 2003 YP42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259707 2003 YN43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259708 2003 YV44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259709 2003 YP47 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259710 2003 YH50 18/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
259711 2003 YL54 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259712 2003 YW55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259713 2003 YH60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259714 2003 YB62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259715 2003 YF62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259716 2003 YN64 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259717 2003 YS72 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259718 2003 YT73 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
259719 2003 YL75 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259720 2003 YV79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259721 2003 YC86 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259722 2003 YE87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259723 2003 YG87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259724 2003 YQ88 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259725 2003 YB90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
259726 2003 YV93 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259727 2003 YC94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259728 2003 YM96 19/12/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
259729 2003 YN96 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259730 2003 YN97 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259731 2003 YK101 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
259732 2003 YS102 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259733 2003 YR104 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
259734 2003 YK112 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259735 2003 YU112 23/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
259736 2003 YP114 25/12/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
259737 2003 YB128 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259738 2003 YC135 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259739 2003 YT150 29/12/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
259740 2003 YD152 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259741 2003 YF155 30/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
259742 2003 YU159 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259743 2003 YK162 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259744 2003 YT166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
259745 2003 YB168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259746 2003 YP168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259747 2003 YT168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259748 2003 YM170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
259749 2003 YR171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259750 2003 YG180 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259751 2003 YK181 25/12/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
259752 2003 YQ181 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
259753 2004 AY 05/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259754 2004 AZ3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259755 2004 AZ4 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
259756 2004 AU7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
259757 2004 AO8 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
259758 2004 AY8 14/01/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
259759 2004 AJ9 14/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
259760 2004 AF23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
259761 2004 BE1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259762 2004 BX2 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259763 2004 BR4 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259764 2004 BY4 16/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259765 2004 BK5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
259766 2004 BA6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259767 2004 BR7 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259768 2004 BE12 16/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259769 2004 BV12 17/01/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
259770 2004 BL20 16/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259771 2004 BK21 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259772 2004 BM21 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259773 2004 BN21 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
259774 2004 BU22 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259775 2004 BN24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
259776 2004 BA27 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259777 2004 BX27 18/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259778 2004 BH31 18/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259779 2004 BB32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
259780 2004 BA35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259781 2004 BY36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259782 2004 BB40 21/01/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
259783 2004 BV40 21/01/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
259784 2004 BX41 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
259785 2004 BR43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259786 2004 BJ46 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
259787 2004 BU49 21/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259788 2004 BX50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259789 2004 BB52 21/01/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
259790 2004 BH58 23/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259791 2004 BD59 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259792 2004 BK59 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259793 2004 BM63 22/01/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
259794 2004 BU64 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259795 2004 BK65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259796 2004 BH68 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
259797 2004 BX69 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259798 2004 BT77 22/01/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
259799 2004 BH78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259800 2004 BV79 24/01/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL