Danh sách tiểu hành tinh/260601–260700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260601 Wesselényi 2005 GP8 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 620 m MPC · JPL
260602 2005 GJ12 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260603 2005 GY12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
260604 2005 GE13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
260605 2005 GS15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
260606 2005 GT16 02/04/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
260607 2005 GY18 02/04/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
260608 2005 GN19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
260609 2005 GH20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
260610 2005 GN23 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260611 2005 GY24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
260612 2005 GH28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260613 2005 GM28 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
260614 2005 GU29 04/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
260615 2005 GL35 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
260616 2005 GK40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
260617 2005 GD42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
260618 2005 GU45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
260619 2005 GU48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260620 2005 GX48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
260621 2005 GS58 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
260622 2005 GY62 02/04/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
260623 2005 GV71 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260624 2005 GA74 04/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
260625 2005 GV74 05/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
260626 2005 GM75 05/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
260627 2005 GW76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
260628 2005 GX77 06/04/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
260629 2005 GL80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
260630 2005 GA95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260631 2005 GG95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260632 2005 GP104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
260633 2005 GY104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260634 2005 GJ111 10/04/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
260635 2005 GW113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
260636 2005 GV119 11/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
260637 2005 GA123 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
260638 2005 GB126 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260639 2005 GN126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
260640 2005 GC129 07/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
260641 2005 GQ130 08/04/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
260642 2005 GE132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
260643 2005 GR135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
260644 2005 GY136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260645 2005 GA138 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
260646 2005 GD138 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260647 2005 GK139 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260648 2005 GY142 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260649 2005 GT144 10/04/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
260650 2005 GG151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
260651 2005 GM151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260652 2005 GY152 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
260653 2005 GF161 13/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
260654 2005 GN161 13/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
260655 2005 GV166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
260656 2005 GW180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
260657 2005 GB182 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260658 2005 GB215 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260659 2005 GO217 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260660 2005 GX223 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
260661 2005 HE2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260662 2005 HV4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260663 2005 HY5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260664 2005 HC9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
260665 2005 JM 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
260666 2005 JQ 03/05/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
260667 2005 JE4 03/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260668 2005 JH4 03/05/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
260669 2005 JX6 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 820 m MPC · JPL
260670 2005 JD9 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 900 m MPC · JPL
260671 2005 JT21 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
260672 2005 JV33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
260673 2005 JG37 04/05/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
260674 2005 JJ42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260675 2005 JO44 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
260676 Evethuriere 2005 JT44 08/05/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
260677 2005 JZ49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260678 2005 JU56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260679 2005 JZ56 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260680 2005 JB59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260681 2005 JP59 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
260682 2005 JP62 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260683 2005 JU65 04/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
260684 2005 JE72 08/05/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
260685 2005 JF77 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
260686 2005 JW77 10/05/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
260687 2005 JA79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
260688 2005 JE91 11/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
260689 2005 JR93 11/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
260690 2005 JZ97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260691 2005 JP98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260692 2005 JF99 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
260693 2005 JY101 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
260694 2005 JM105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260695 2005 JS106 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
260696 2005 JT111 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
260697 2005 JV111 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
260698 2005 JC118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260699 2005 JD119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
260700 2005 JF120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL