Danh sách tiểu hành tinh/260501–260600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260501 2005 EZ22 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260502 2005 ED23 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
260503 2005 EJ23 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
260504 2005 EL32 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
260505 2005 EX32 05/03/2005 Kitami K. Endate 1,4 km MPC · JPL
260506 2005 EL45 03/03/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
260507 2005 EB50 03/03/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
260508 Alagna 2005 EU51 03/03/2005 Nogales J.-C. Merlin 1,2 km MPC · JPL
260509 2005 EJ55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260510 2005 EG61 04/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
260511 2005 EF62 04/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
260512 2005 EL64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
260513 2005 ET71 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260514 2005 EV74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260515 2005 EK78 03/03/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
260516 2005 EB83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260517 2005 EA92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
260518 2005 EJ92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
260519 2005 ED95 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260520 2005 EW97 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
260521 2005 ED99 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260522 2005 EV101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260523 2005 EA109 04/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
260524 2005 EL115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260525 2005 EK116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260526 2005 EV117 07/03/2005 La Silla R. Gauderon, R. Behrend 2,0 km MPC · JPL
260527 2005 EN121 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
260528 2005 EU126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
260529 2005 EL132 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 610 m MPC · JPL
260530 2005 EX133 09/03/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
260531 2005 EV139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
260532 2005 EO140 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
260533 2005 EF143 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
260534 2005 EB145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
260535 2005 EA148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
260536 2005 EG150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
260537 2005 ER150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
260538 2005 ED152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
260539 2005 EB154 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
260540 2005 EJ154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
260541 2005 EG160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
260542 2005 EU160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
260543 2005 EE165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260544 2005 EE177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
260545 2005 ET180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
260546 2005 EG181 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
260547 2005 EP182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
260548 2005 ED185 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
260549 2005 EK185 09/03/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
260550 2005 EE187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
260551 2005 EN187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
260552 2005 ED188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
260553 2005 EF194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
260554 2005 EN199 12/03/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
260555 2005 EV199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
260556 2005 EJ200 12/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
260557 2005 EQ204 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
260558 2005 EG211 04/03/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
260559 2005 EH211 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
260560 2005 EY211 04/03/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
260561 2005 EE212 04/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
260562 2005 EL212 04/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
260563 2005 EV216 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
260564 2005 EH220 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
260565 2005 ET223 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260566 2005 ET243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
260567 2005 EC251 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
260568 2005 EW258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
260569 2005 EM259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
260570 2005 EE263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
260571 2005 EJ263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
260572 2005 ET263 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
260573 2005 EX265 13/03/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
260574 2005 EO266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260575 2005 EZ267 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
260576 2005 EN268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
260577 2005 EM269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
260578 2005 EE270 12/03/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
260579 2005 ES274 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
260580 2005 EZ274 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
260581 2005 EY275 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
260582 2005 ES278 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
260583 2005 EU283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
260584 2005 EO285 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
260585 2005 EJ287 05/03/2005 Wise Wise Obs. 940 m MPC · JPL
260586 2005 EK292 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260587 2005 EP306 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
260588 2005 EE308 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
260589 2005 EY310 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
260590 2005 ER312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 860 m MPC · JPL
260591 2005 EO324 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
260592 2005 EM325 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
260593 2005 FA4 18/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
260594 2005 FQ6 30/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
260595 2005 FR7 30/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
260596 2005 FG11 16/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
260597 2005 FM11 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
260598 2005 GO1 01/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
260599 2005 GJ5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260600 2005 GE6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL