Danh sách tiểu hành tinh/259601–259700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259601 2003 UF274 30/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259602 2003 UO274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259603 2003 UZ276 30/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
259604 2003 UW279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259605 2003 UK280 27/10/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
259606 2003 UW282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259607 2003 UB283 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
259608 2003 UW289 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
259609 2003 UN291 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 890 m MPC · JPL
259610 2003 US296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
259611 2003 UU331 18/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
259612 2003 US367 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259613 2003 UR375 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
259614 2003 UO380 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
259615 2003 VZ2 14/11/2003 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
259616 2003 VC6 14/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259617 2003 VL6 15/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259618 2003 VA8 15/11/2003 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
259619 2003 VM11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259620 2003 WX 16/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
259621 2003 WY 16/11/2003 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
259622 2003 WU2 16/11/2003 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
259623 2003 WP16 18/11/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
259624 2003 WN20 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259625 2003 WS25 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259626 2003 WB29 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
259627 2003 WU31 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
259628 2003 WM32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
259629 2003 WK33 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259630 2003 WB34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
259631 2003 WF34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259632 2003 WZ34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259633 2003 WB35 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259634 2003 WF36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
259635 2003 WY38 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259636 2003 WV40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259637 2003 WY41 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259638 2003 WA42 20/11/2003 Needville Needville Obs. 920 m MPC · JPL
259639 2003 WF45 19/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259640 2003 WQ48 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259641 2003 WG60 18/11/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
259642 2003 WS64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259643 2003 WB74 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259644 2003 WH79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259645 2003 WJ81 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259646 2003 WB82 19/11/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
259647 2003 WX82 20/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
259648 2003 WR89 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
259649 2003 WU92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259650 2003 WH103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259651 2003 WY103 21/11/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
259652 2003 WL106 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259653 2003 WS114 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259654 2003 WC116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259655 2003 WX116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259656 2003 WH117 20/11/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
259657 2003 WY117 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259658 2003 WG118 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259659 2003 WU124 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259660 2003 WS129 21/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259661 2003 WO131 21/11/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259662 2003 WG134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259663 2003 WE136 21/11/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
259664 2003 WH138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259665 2003 WW138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259666 2003 WU143 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259667 2003 WZ145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259668 2003 WM147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259669 2003 WZ162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259670 2003 WM164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259671 2003 WW164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259672 2003 WL165 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
259673 2003 WR170 21/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
259674 2003 WG182 22/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 830 m MPC · JPL
259675 2003 XF2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259676 2003 XK3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259677 2003 XC8 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259678 2003 XF8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259679 2003 XO10 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259680 2003 XC11 13/12/2003 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
259681 2003 XG13 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
259682 2003 XV13 14/12/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259683 2003 XE15 15/12/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,2 km MPC · JPL
259684 2003 XU16 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
259685 2003 XS18 15/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259686 2003 XY18 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259687 2003 XA20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259688 2003 XN21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259689 2003 XW36 03/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259690 2003 XS38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259691 2003 YV2 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259692 2003 YG9 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259693 2003 YG11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259694 2003 YD17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
259695 2003 YL17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259696 2003 YB20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259697 2003 YC21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259698 2003 YJ23 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259699 2003 YY28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259700 2003 YD31 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL