Danh sách tiểu hành tinh/259501–259600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259501 2003 SP277 30/09/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
259502 2003 SL284 20/09/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
259503 2003 SG286 21/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
259504 2003 SD290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
259505 2003 SB300 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259506 2003 SC301 17/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
259507 2003 SL308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
259508 2003 SF324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
259509 2003 SL331 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
259510 2003 SB332 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
259511 2003 SU333 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
259512 2003 SD336 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
259513 2003 SC339 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
259514 2003 SK401 26/09/2003 Apache Point SDSS 5,6 km MPC · JPL
259515 2003 SM404 27/09/2003 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
259516 2003 SL431 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
259517 2003 TM13 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259518 2003 TV14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259519 2003 TA17 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259520 2003 TN28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
259521 2003 TV43 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259522 2003 TM49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259523 2003 UA24 23/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 5,6 km MPC · JPL
259524 2003 UQ29 21/10/2003 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,4 km MPC · JPL
259525 2003 UH35 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259526 2003 UL40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259527 2003 UH41 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
259528 2003 UV42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
259529 2003 US47 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259530 2003 UF51 18/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
259531 2003 UL53 18/10/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
259532 2003 UK61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
259533 2003 UY61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
259534 2003 UL62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
259535 2003 UW62 16/10/2003 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
259536 2003 UV63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259537 2003 UT74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259538 2003 UV78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
259539 2003 UL79 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
259540 2003 UR79 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259541 2003 UW83 18/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
259542 2003 UW86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259543 2003 US95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259544 2003 UN98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259545 2003 UQ98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259546 2003 UX101 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259547 2003 UW109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259548 2003 UZ121 19/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259549 2003 UL125 20/10/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
259550 2003 UZ127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259551 2003 UF135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
259552 2003 UR139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259553 2003 UO144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
259554 2003 UE145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
259555 2003 UL147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
259556 2003 UN148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
259557 2003 UF153 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259558 2003 UV155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259559 2003 UD158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259560 2003 UH158 20/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259561 2003 UG162 21/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
259562 2003 UZ162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259563 2003 UD165 21/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259564 2003 UX165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
259565 2003 UF167 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259566 2003 UO170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259567 2003 UJ173 20/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259568 2003 UH177 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259569 2003 UC180 21/10/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
259570 2003 UC181 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259571 2003 UW184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259572 2003 UA185 21/10/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
259573 2003 UA186 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259574 2003 UT186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
259575 2003 UF187 22/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259576 2003 UQ188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259577 2003 UK193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
259578 2003 UO197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
259579 2003 UH202 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259580 2003 UQ208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259581 2003 UF211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259582 2003 UH214 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259583 2003 UT217 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
259584 2003 UH218 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259585 2003 UG220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259586 2003 UM220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259587 2003 UX229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
259588 2003 UF232 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259589 2003 UV235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
259590 2003 UA238 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
259591 2003 UV244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
259592 2003 UX244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
259593 2003 UZ244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259594 2003 UM248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259595 2003 UX250 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259596 2003 UZ259 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259597 2003 UQ268 28/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
259598 2003 UE270 23/10/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 730 m MPC · JPL
259599 2003 UO272 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259600 2003 UU272 29/10/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL