Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/260301–260400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260301 2004 TT114 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260302 2004 TK117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
260303 2004 TJ119 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260304 2004 TM119 06/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260305 2004 TK122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
260306 2004 TS122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
260307 2004 TE123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
260308 2004 TJ126 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260309 2004 TX128 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260310 2004 TN129 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260311 2004 TD137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
260312 2004 TH138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
260313 2004 TB139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
260314 2004 TX142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
260315 2004 TA144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260316 2004 TE149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260317 2004 TJ151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260318 2004 TC153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260319 2004 TE154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260320 2004 TL155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260321 2004 TW155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260322 2004 TQ156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260323 2004 TD162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260324 2004 TE167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260325 2004 TL172 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260326 2004 TV175 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260327 2004 TQ176 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
260328 2004 TJ182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
260329 2004 TE193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260330 2004 TH204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260331 2004 TV205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260332 2004 TO211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260333 2004 TJ217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
260334 2004 TS218 05/10/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
260335 2004 TS220 06/10/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
260336 2004 TF223 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
260337 2004 TH225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260338 2004 TP229 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260339 2004 TB231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
260340 2004 TU233 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
260341 2004 TG243 06/10/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
260342 2004 TK244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260343 2004 TM248 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
260344 2004 TG259 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260345 2004 TT266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260346 2004 TN268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260347 2004 TN280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
260348 2004 TG283 07/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260349 2004 TA286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260350 2004 TL291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260351 2004 TU294 10/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260352 2004 TJ308 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260353 2004 TL308 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260354 2004 TZ314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260355 2004 TP324 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
260356 2004 TF327 14/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260357 2004 TK333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
260358 2004 TP337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
260359 2004 TF340 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260360 2004 TZ346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
260361 2004 TO353 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
260362 2004 TG357 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
260363 2004 TR360 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260364 2004 TP370 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
260365 2004 UK3 19/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260366 Quanah 2004 US3 28/10/2004 Needville J. Dellinger 5,6 km MPC · JPL
260367 2004 UN6 20/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260368 2004 UU8 23/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260369 2004 UY10 24/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
260370 2004 VN 02/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,5 km MPC · JPL
260371 2004 VQ4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
260372 2004 VA7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260373 2004 VV13 03/11/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
260374 2004 VL16 06/11/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
260375 2004 VO17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260376 2004 VK18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
260377 2004 VB31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
260378 2004 VM32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
260379 2004 VK33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260380 2004 VU33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260381 2004 VF37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260382 2004 VF38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
260383 2004 VV40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
260384 2004 VP60 10/11/2004 Wrightwood J. W. Young 4,9 km MPC · JPL
260385 2004 VG61 05/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
260386 2004 VM61 05/11/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
260387 2004 VB64 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
260388 2004 VP65 13/11/2004 Charleston R. Holmes 4,8 km MPC · JPL
260389 2004 VP70 04/11/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
260390 2004 VX70 07/11/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
260391 2004 VG73 05/11/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260392 2004 VL74 12/11/2004 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
260393 2004 VD77 12/11/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
260394 2004 VK91 03/11/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
260395 2004 WJ3 17/11/2004 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
260396 2004 WK3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
260397 2004 XJ1 01/12/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
260398 2004 XP1 01/12/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
260399 2004 XA2 01/12/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260400 2004 XL3 02/12/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL