Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/260201–260300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260201 2004 RH171 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
260202 2004 RK175 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260203 2004 RB179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260204 2004 RE180 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260205 2004 RK181 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260206 2004 RN181 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260207 2004 RS184 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260208 2004 RX196 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260209 2004 RB197 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260210 2004 RC197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260211 2004 RV200 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260212 2004 RZ204 07/09/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
260213 2004 RV205 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
260214 2004 RN207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260215 2004 RL210 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260216 2004 RE211 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260217 2004 RP212 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
260218 2004 RQ212 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
260219 2004 RM213 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260220 2004 RN214 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260221 2004 RO215 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
260222 2004 RK218 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260223 2004 RY228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260224 2004 RU230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260225 2004 RR231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260226 2004 RO236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260227 2004 RA239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
260228 2004 RB245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260229 2004 RO248 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
260230 2004 RU248 12/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
260231 2004 RA255 06/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260232 2004 RZ257 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
260233 2004 RE265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
260234 2004 RK282 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
260235 Attwood 2004 RU289 12/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,9 km MPC · JPL
260236 2004 RN290 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260237 2004 RZ291 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260238 2004 RV308 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260239 2004 RM309 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260240 2004 RK315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
260241 2004 RK321 13/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260242 2004 RE322 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
260243 2004 RX322 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260244 2004 RY325 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260245 2004 RC328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
260246 2004 RM328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
260247 2004 RF331 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
260248 2004 RY331 14/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260249 2004 RB332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260250 2004 RE333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
260251 2004 RM340 06/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260252 2004 RX340 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260253 2004 RT345 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260254 2004 RE347 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
260255 2004 SU 17/09/2004 Three Buttes G. R. Jones 4,0 km MPC · JPL
260256 2004 SB2 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260257 2004 SC4 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
260258 2004 SS8 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260259 2004 SZ11 16/09/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
260260 2004 SY16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
260261 2004 SG19 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
260262 2004 SK20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
260263 2004 ST27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
260264 2004 SP29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260265 2004 SS29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260266 2004 SA35 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260267 2004 SD35 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
260268 2004 SY42 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260269 2004 SB50 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260270 2004 SC54 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
260271 2004 SK55 23/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260272 2004 SA58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
260273 2004 SB61 21/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260274 2004 TW2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260275 2004 TK6 02/10/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
260276 2004 TQ7 05/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
260277 2004 TR12 07/10/2004 Siding Spring SSS ATE 470 m MPC · JPL
260278 2004 TV16 08/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
260279 2004 TQ17 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260280 2004 TB25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
260281 2004 TT31 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
260282 2004 TB38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260283 2004 TS38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
260284 2004 TG39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260285 2004 TT43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
260286 2004 TB51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260287 2004 TY56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260288 2004 TE58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260289 2004 TC59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260290 2004 TN65 05/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260291 2004 TZ71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
260292 2004 TB78 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
260293 2004 TG99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
260294 2004 TS101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
260295 2004 TY103 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
260296 2004 TW106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260297 2004 TG109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
260298 2004 TQ112 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
260299 2004 TX112 07/10/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
260300 2004 TT113 07/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL