Danh sách tiểu hành tinh/260101–260200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
260101 2004 NZ9 09/07/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260102 2004 ND19 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260103 2004 NL25 14/07/2004 Needville J. Dellinger 2,3 km MPC · JPL
260104 2004 NJ31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
260105 2004 NR31 15/07/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
260106 2004 NY31 15/07/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
260107 2004 OE1 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260108 2004 OX3 17/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
260109 2004 OX7 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
260110 2004 PL5 06/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
260111 2004 PO6 06/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260112 2004 PY10 07/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
260113 2004 PP13 07/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260114 2004 PL21 07/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
260115 2004 PP22 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260116 2004 PK27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
260117 2004 PZ27 04/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
260118 2004 PP28 06/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
260119 2004 PL33 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260120 2004 PJ36 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
260121 2004 PX43 06/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
260122 2004 PU63 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
260123 2004 PX63 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
260124 2004 PO64 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260125 2004 PB67 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
260126 2004 PZ74 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
260127 2004 PB78 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260128 2004 PF80 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260129 2004 PV92 11/08/2004 Wrightwood M. Vale 3,9 km MPC · JPL
260130 2004 PF95 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260131 2004 PG95 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260132 2004 PT95 13/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
260133 2004 PR105 14/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260134 2004 PW113 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260135 2004 PN114 09/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260136 2004 PH115 07/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
260137 2004 PL115 12/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
260138 2004 QV9 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
260139 2004 QU14 21/08/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
260140 2004 QM22 26/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
260141 2004 QT24 27/08/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
260142 2004 QA27 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
260143 2004 QQ27 26/08/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
260144 2004 QT27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
260145 2004 RD2 06/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
260146 2004 RO3 03/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260147 2004 RK5 04/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260148 2004 RH6 04/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260149 2004 RT6 05/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
260150 2004 RU13 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
260151 2004 RP19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260152 2004 RU26 06/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
260153 2004 RW27 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
260154 2004 RS33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
260155 2004 RV36 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260156 2004 RB41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260157 2004 RJ42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260158 2004 RZ46 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260159 2004 RJ52 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
260160 2004 RK54 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
260161 2004 RP55 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
260162 2004 RN57 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260163 2004 RO62 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260164 2004 RB64 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
260165 2004 RP64 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260166 2004 RS65 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
260167 2004 RR69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260168 2004 RH70 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
260169 2004 RQ84 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260170 2004 RA87 07/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
260171 2004 RN90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
260172 2004 RX95 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260173 2004 RL97 08/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260174 2004 RM98 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
260175 2004 RY98 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
260176 2004 RJ103 08/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
260177 2004 RC105 08/09/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
260178 2004 RO108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
260179 2004 RS112 06/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
260180 2004 RB123 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
260181 2004 RS125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
260182 2004 RD134 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
260183 2004 RU138 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260184 2004 RT140 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
260185 2004 RP141 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
260186 2004 RM142 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
260187 2004 RS146 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260188 2004 RS152 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260189 2004 RY152 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
260190 2004 RM153 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
260191 2004 RP154 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260192 2004 RW156 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
260193 2004 RE157 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
260194 2004 RJ158 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260195 2004 RB159 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
260196 2004 RS159 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260197 2004 RG163 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
260198 2004 RP167 07/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
260199 2004 RQ168 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
260200 2004 RT169 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL