Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/25001–25100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25001 Pacheco 1998 OW6 31/07/1998 Majorca Á. López J. 8,3 km MPC · JPL
25002 1998 OP7 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
25003 1998 OZ8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
25004 1998 OF10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
25005 1998 OU12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
25006 1998 OD13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
25007 1998 PJ 05/08/1998 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
25008 1998 PL 08/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
25009 1998 PG1 15/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
25010 1998 PL1 14/08/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 4,3 km MPC · JPL
25011 1998 PP1 13/08/1998 Xinglong SCAP 17 km MPC · JPL
25012 1998 QC 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,1 km MPC · JPL
25013 1998 QR 17/08/1998 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
25014 Christinepalau 1998 QT 18/08/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,0 km MPC · JPL
25015 Lairdclose 1998 QN2 19/08/1998 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
25016 1998 QJ4 18/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
25017 1998 QG6 24/08/1998 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
25018 Valbousquet 1998 QN6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
25019 Walentosky 1998 QO10 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25020 Tinyacheng 1998 QY13 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25021 Nischaykumar 1998 QV17 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25022 Hemalibatra 1998 QK18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25023 Sundaresh 1998 QA19 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25024 Calebmcgraw 1998 QL19 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
25025 Joshuavo 1998 QW20 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25026 1998 QF23 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25027 1998 QN25 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25028 1998 QL26 25/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,2 km MPC · JPL
25029 Ludwighesse 1998 QO28 26/08/1998 Prescott P. G. Comba 5,5 km MPC · JPL
25030 1998 QL29 22/08/1998 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
25031 1998 QM30 23/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,4 km MPC · JPL
25032 Randallray 1998 QV31 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25033 1998 QM32 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25034 Lesliemarie 1998 QS32 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25035 Scalesse 1998 QN33 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25036 Elizabethof 1998 QT36 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
25037 1998 QC37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25038 Matebezdek 1998 QK37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25039 Chensun 1998 QF38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25040 1998 QF40 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25041 1998 QX40 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25042 Qiujun 1998 QN42 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25043 Fangxing 1998 QQ42 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25044 1998 QE43 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25045 Baixuefei 1998 QU43 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25046 Suyihan 1998 QK44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25047 Tsuitehsin 1998 QN44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25048 1998 QJ45 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25049 Christofnorn 1998 QS45 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
25050 Michmadsen 1998 QN50 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25051 Vass 1998 QE53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
25052 Rudawska 1998 QG54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
25053 Matthewknight 1998 QB55 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
25054 1998 QN55 26/08/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
25055 1998 QM57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
25056 1998 QP57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
25057 1998 QW62 30/08/1998 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
25058 Shanegould 1998 QO63 25/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
25059 1998 QA69 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25060 1998 QP69 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25061 1998 QQ69 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25062 Rasmussen 1998 QH71 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25063 1998 QV74 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25064 1998 QN85 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25065 Lautakkin 1998 QW85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25066 1998 QN86 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
25067 1998 QW86 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25068 1998 QV88 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25069 1998 QF89 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25070 1998 QY90 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25071 1998 QN92 28/08/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
25072 1998 QB93 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25073 Lautakshing 1998 QM94 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25074 Honami 1998 QF96 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25075 Kiyomoto 1998 QK98 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25076 1998 QM98 28/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25077 1998 QJ99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
25078 1998 QV99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
25079 1998 QU103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
25080 1998 QX103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
25081 1998 QR108 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25082 Williamhodge 1998 RP1 15/09/1998 Prescott P. G. Comba 5,2 km MPC · JPL
25083 1998 RV1 14/09/1998 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
25084 Jutzi 1998 RP5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
25085 Melena 1998 RM6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
25086 1998 RU8 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
25087 Kaztaniguchi 1998 RK17 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25088 Yoshimura 1998 RR19 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25089 Sanabria-Rivera 1998 RN25 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25090 1998 RA39 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25091 Sanchez-Claudio 1998 RH41 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25092 1998 RV42 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25093 Andmikhaylov 1998 RO45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25094 Zemtsov 1998 RF46 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25095 Churinov 1998 RT46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25096 1998 RW46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25097 1998 RK47 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25098 Gridnev 1998 RQ47 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25099 Mashinskiy 1998 RS47 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
25100 Zhaiweichao 1998 RY47 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL