Danh sách tiểu hành tinh/258701–258800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258701 2002 GV38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
258702 2002 GV40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258703 2002 GZ48 04/04/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
258704 2002 GP55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
258705 2002 GL59 08/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
258706 2002 GU61 08/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258707 2002 GX66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258708 2002 GV67 08/04/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
258709 2002 GF69 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258710 2002 GZ69 08/04/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
258711 2002 GA73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
258712 2002 GL73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
258713 2002 GT76 08/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258714 2002 GX77 09/04/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
258715 2002 GX78 10/04/2002 Kvistaberg UDAS 8,4 km MPC · JPL
258716 2002 GM79 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258717 2002 GJ81 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
258718 2002 GB82 10/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
258719 2002 GH82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258720 2002 GH84 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258721 2002 GS84 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258722 2002 GW88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258723 2002 GR90 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
258724 2002 GU92 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258725 2002 GB97 09/04/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
258726 2002 GT98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258727 2002 GP101 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258728 2002 GH104 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
258729 2002 GT117 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258730 2002 GA118 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258731 2002 GB120 12/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258732 2002 GY121 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
258733 2002 GB123 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258734 2002 GS123 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258735 2002 GG130 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
258736 2002 GV132 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258737 2002 GW132 12/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258738 2002 GQ148 14/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258739 2002 GE151 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258740 2002 GN152 12/04/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
258741 2002 GX158 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258742 2002 GM159 14/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
258743 2002 GF161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
258744 2002 GY161 14/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258745 2002 GJ163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258746 2002 GH165 14/04/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
258747 2002 GN177 05/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 940 m MPC · JPL
258748 2002 GR177 05/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,0 km MPC · JPL
258749 2002 GZ177 05/04/2002 Palomar R. Matson 730 m MPC · JPL
258750 2002 GV178 04/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258751 2002 GK182 09/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258752 2002 GW184 12/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
258753 2002 HL 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
258754 2002 HB2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258755 2002 HF3 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258756 2002 HR3 16/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
258757 2002 HM12 20/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
258758 2002 HE15 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258759 2002 HQ15 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258760 2002 HW15 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258761 2002 HT16 18/04/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
258762 2002 HX17 17/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
258763 2002 JC11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
258764 2002 JG17 07/05/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
258765 2002 JT17 07/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
258766 2002 JJ18 07/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
258767 2002 JL28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258768 2002 JR28 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258769 2002 JJ29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258770 2002 JK31 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258771 2002 JQ32 09/05/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
258772 2002 JT42 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258773 2002 JG59 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258774 2002 JQ61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258775 2002 JG64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258776 2002 JL72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258777 2002 JF77 11/05/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
258778 2002 JZ78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258779 2002 JR79 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258780 2002 JF87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258781 2002 JU87 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258782 2002 JH88 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
258783 2002 JU91 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
258784 2002 JT100 15/05/2002 Nogales Tenagra II Obs. 3,1 km MPC · JPL
258785 2002 JS132 09/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
258786 2002 JV134 09/05/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
258787 2002 JD135 09/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
258788 2002 JO138 09/05/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258789 2002 JC140 10/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258790 2002 JD143 12/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
258791 2002 JF144 13/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
258792 2002 JS146 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
258793 2002 KN13 18/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
258794 2002 LA 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
258795 2002 LY2 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
258796 2002 LD4 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258797 2002 LQ5 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
258798 2002 LX8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258799 2002 LA9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258800 2002 LR20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL