Danh sách tiểu hành tinh/258601–258700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258601 2002 CD235 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
258602 2002 CA236 13/02/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
258603 2002 CH241 11/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
258604 2002 CK253 03/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,4 km MPC · JPL
258605 2002 CT253 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
258606 2002 CT256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
258607 2002 CW265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258608 2002 CP271 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
258609 2002 CM284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
258610 2002 CR290 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
258611 2002 CJ302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258612 2002 CR302 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258613 2002 CT305 03/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
258614 2002 CY308 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258615 2002 CD310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
258616 2002 CM313 13/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
258617 2002 CG314 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258618 2002 CE315 06/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
258619 2002 CF315 06/02/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
258620 2002 CQ315 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
258621 2002 CF316 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
258622 2002 DJ11 20/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
258623 2002 DP12 22/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258624 2002 DM13 16/02/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
258625 2002 DH14 16/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
258626 2002 DS14 16/02/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
258627 2002 DA15 16/02/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
258628 2002 DW15 16/02/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
258629 2002 EU 03/03/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
258630 2002 EE1 05/03/2002 Eskridge Farpoint Obs. 5,1 km MPC · JPL
258631 2002 EZ7 11/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
258632 2002 ES8 11/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
258633 2002 ES27 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258634 2002 EN29 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258635 2002 ET31 09/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258636 2002 EU31 09/03/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
258637 2002 EA32 09/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258638 2002 EM33 11/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
258639 2002 ES34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258640 2002 ER36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
258641 2002 ER37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
258642 2002 EZ37 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
258643 2002 EL40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258644 2002 EB42 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258645 2002 EP46 11/03/2002 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
258646 2002 EK51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
258647 2002 EU51 09/03/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
258648 2002 EW51 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258649 2002 EC58 13/03/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
258650 2002 EB59 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
258651 2002 EM60 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258652 2002 EA66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258653 2002 EH67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258654 2002 EU67 13/03/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
258655 2002 EQ73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258656 2002 ES76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
258657 2002 EJ82 13/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258658 2002 ED84 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258659 2002 EM93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258660 2002 EP95 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258661 2002 EV95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258662 2002 EY99 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
258663 2002 ET100 05/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
258664 2002 EK101 06/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258665 2002 EN101 06/03/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
258666 2002 EM102 06/03/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
258667 2002 EH105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
258668 2002 EQ105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
258669 2002 ET118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
258670 2002 ED120 10/03/2002 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
258671 2002 EU126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
258672 2002 EV126 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258673 2002 EZ126 12/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
258674 2002 EC128 12/03/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
258675 2002 EF129 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258676 2002 EG130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
258677 2002 EU130 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258678 2002 EA132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
258679 2002 EP147 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
258680 2002 EN149 15/03/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
258681 2002 EY150 15/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
258682 2002 EK154 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258683 2002 EX154 06/03/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
258684 2002 EX157 13/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
258685 2002 EK160 12/03/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
258686 2002 EB163 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
258687 2002 FZ4 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258688 2002 FR16 16/03/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
258689 2002 FO25 19/03/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
258690 2002 FA33 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
258691 2002 FC36 21/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
258692 2002 FB38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
258693 2002 FW40 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
258694 2002 GM3 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258695 2002 GT3 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
258696 2002 GD16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258697 2002 GN17 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258698 2002 GO29 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 9,7 km MPC · JPL
258699 2002 GS34 02/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
258700 2002 GE37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL