Danh sách tiểu hành tinh/258501–258600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258501 2002 AD101 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258502 2002 AF107 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
258503 2002 AJ108 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258504 2002 AT110 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258505 2002 AD114 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258506 2002 AX114 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258507 2002 AC124 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
258508 2002 AK124 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258509 2002 AE125 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258510 2002 AA126 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258511 2002 AO133 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258512 2002 AB136 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258513 2002 AZ141 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258514 2002 AR142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258515 2002 AK152 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258516 2002 AF162 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
258517 2002 AD171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258518 2002 AF176 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258519 2002 AS182 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
258520 2002 AS186 08/01/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
258521 2002 AS193 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258522 2002 AP197 14/01/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258523 2002 AT199 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
258524 2002 AY204 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
258525 2002 AF207 13/01/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
258526 2002 AW208 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258527 2002 BL 18/01/2002 Powell Powell Obs. 700 m MPC · JPL
258528 2002 BT2 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
258529 2002 BQ4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
258530 2002 BS5 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258531 2002 BG8 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258532 2002 BT15 19/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
258533 2002 BV15 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258534 2002 BG19 21/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258535 2002 BN22 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258536 2002 BB27 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258537 2002 BE28 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258538 2002 BL31 22/01/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
258539 2002 CD2 03/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
258540 2002 CD16 04/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,7 km MPC · JPL
258541 2002 CR18 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
258542 2002 CX18 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
258543 2002 CP20 04/02/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
258544 2002 CY23 06/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
258545 2002 CG24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
258546 2002 CQ27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258547 2002 CU28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258548 2002 CD30 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
258549 2002 CU39 04/02/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
258550 2002 CV40 07/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258551 2002 CM47 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
258552 2002 CW48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
258553 2002 CZ54 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258554 2002 CK57 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258555 2002 CK62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258556 2002 CJ63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258557 2002 CP65 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258558 2002 CN67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258559 2002 CX68 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
258560 2002 CM73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258561 2002 CU77 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258562 2002 CX78 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258563 2002 CW79 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258564 2002 CK85 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258565 2002 CL88 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258566 2002 CS93 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258567 2002 CC94 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
258568 2002 CP109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258569 2002 CT117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
258570 2002 CH120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258571 2002 CA125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258572 2002 CV131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258573 2002 CJ135 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258574 2002 CZ135 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258575 2002 CU136 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
258576 2002 CF143 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258577 2002 CM147 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
258578 2002 CQ149 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258579 2002 CH151 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258580 2002 CS153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
258581 2002 CH161 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
258582 2002 CC164 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
258583 2002 CZ164 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258584 2002 CX167 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258585 2002 CD172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258586 2002 CO173 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
258587 2002 CH175 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
258588 2002 CZ183 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258589 2002 CG184 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258590 2002 CK185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258591 2002 CP192 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258592 2002 CH193 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258593 2002 CR194 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258594 2002 CG196 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258595 2002 CZ198 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258596 2002 CS203 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258597 2002 CJ204 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
258598 2002 CG221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258599 2002 CZ226 06/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
258600 2002 CQ232 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL