Danh sách tiểu hành tinh/258901–259000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258901 2002 QT87 27/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258902 2002 QX89 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258903 2002 QA94 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258904 2002 QA100 18/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258905 2002 QT108 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
258906 2002 QQ112 27/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
258907 2002 QP113 27/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
258908 2002 QQ114 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258909 2002 QY115 18/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
258910 2002 QL118 30/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258911 2002 QD129 29/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
258912 2002 QG130 30/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
258913 2002 QM132 16/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
258914 2002 RP5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258915 2002 RA10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258916 2002 RC17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
258917 2002 RH20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
258918 2002 RS29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
258919 2002 RD37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
258920 2002 RB38 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258921 2002 RM38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
258922 2002 RJ41 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258923 2002 RA42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258924 2002 RF49 05/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
258925 2002 RX53 05/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
258926 2002 RV60 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258927 2002 RC67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258928 2002 RL67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
258929 2002 RJ74 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258930 2002 RJ77 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258931 2002 RB80 05/09/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
258932 2002 RS88 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258933 2002 RC90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258934 2002 RV91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258935 2002 RL95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258936 2002 RX126 10/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
258937 2002 RO128 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258938 2002 RO136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258939 2002 RG142 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
258940 2002 RA144 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258941 2002 RD160 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258942 2002 RG160 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258943 2002 RV160 12/09/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
258944 2002 RV169 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258945 2002 RF206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258946 2002 RJ206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258947 2002 RT210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
258948 2002 RN211 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
258949 2002 RK215 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
258950 2002 RU219 15/09/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
258951 2002 RF220 15/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
258952 2002 RS221 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258953 2002 RV235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 4,7 km MPC · JPL
258954 2002 RH238 09/09/2002 Haleakala R. Matson 830 m MPC · JPL
258955 2002 RE239 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,5 km MPC · JPL
258956 2002 RK245 15/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
258957 2002 RY252 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258958 2002 RS259 15/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258959 2002 RJ277 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258960 2002 RY279 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258961 2002 SN1 26/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258962 2002 SJ8 27/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258963 2002 SA13 27/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
258964 2002 SF13 27/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258965 2002 SM21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258966 2002 SB23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258967 2002 SZ28 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258968 2002 SQ32 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
258969 2002 SF33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258970 2002 SZ33 29/09/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
258971 2002 SL37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
258972 2002 SS38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258973 2002 ST41 28/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
258974 2002 SD44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
258975 2002 SV54 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
258976 2002 SX57 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
258977 2002 SB64 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
258978 2002 SL67 27/09/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
258979 2002 SQ70 17/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
258980 2002 SN71 26/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258981 2002 TP5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
258982 2002 TP7 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258983 2002 TQ10 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258984 2002 TE18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258985 2002 TO24 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258986 2002 TP28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258987 2002 TH29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258988 2002 TB32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258989 2002 TR33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258990 2002 TA37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258991 2002 TP48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258992 2002 TU48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258993 2002 TN53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258994 2002 TH60 03/10/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
258995 2002 TC63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
258996 2002 TS65 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258997 2002 TQ68 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
258998 2002 TD69 08/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258999 2002 TZ74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259000 2002 TE92 03/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also