Danh sách tiểu hành tinh/257901–258000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257901 2000 TC37 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257902 2000 TS41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257903 2000 TM54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257904 2000 UZ19 24/10/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
257905 2000 UP55 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257906 2000 UD67 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257907 2000 UY75 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257908 2000 UB84 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
257909 2000 UQ97 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
257910 2000 UV105 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257911 2000 VV1 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
257912 2000 VF9 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257913 2000 VZ12 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
257914 2000 VX21 01/11/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
257915 2000 VU48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257916 2000 VC56 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
257917 2000 VN62 03/11/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
257918 2000 WR 16/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
257919 2000 WZ12 20/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
257920 2000 WT27 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257921 2000 WA29 26/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
257922 2000 WK30 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257923 2000 WS39 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
257924 2000 WH68 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
257925 2000 WK68 29/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
257926 2000 WY72 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257927 2000 WV76 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257928 2000 WL96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257929 2000 WR128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257930 2000 WE134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
257931 2000 WZ152 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257932 2000 WH156 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257933 2000 WB160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
257934 2000 WC176 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257935 2000 WK182 25/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
257936 2000 WL182 26/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
257937 2000 WC184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
257938 2000 WS184 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257939 2000 WZ184 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
257940 2000 WL185 29/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257941 2000 XB2 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257942 2000 XN15 04/12/2000 Prescott P. G. Comba 860 m MPC · JPL
257943 2000 XL26 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
257944 2000 XQ53 14/12/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,1 km MPC · JPL
257945 2000 YC12 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák 5,1 km MPC · JPL
257946 2000 YJ15 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
257947 2000 YT27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257948 2000 YJ28 26/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
257949 2000 YX50 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
257950 2000 YV57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257951 2000 YP111 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
257952 2000 YK113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257953 2000 YN119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257954 2000 YY141 20/12/2000 Kitt Peak DLS 820 m MPC · JPL
257955 2001 AW9 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257956 2001 AR41 03/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
257957 2001 AY45 07/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257958 2001 AQ51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257959 2001 BS6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257960 2001 BY12 18/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
257961 2001 BZ31 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
257962 2001 BN51 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257963 2001 BV55 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257964 2001 BD61 30/01/2001 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,1 km MPC · JPL
257965 2001 BK75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257966 2001 CC2 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
257967 2001 CZ10 01/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
257968 2001 CK17 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
257969 2001 CC25 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257970 2001 CS31 05/02/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
257971 2001 CV34 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257972 2001 CR35 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257973 2001 CT36 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257974 2001 CA38 15/02/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
257975 2001 CQ40 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257976 2001 CT47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
257977 2001 CD48 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
257978 2001 CR48 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257979 2001 DA6 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
257980 2001 DA17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257981 2001 DM19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257982 2001 DD20 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
257983 2001 DZ22 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257984 2001 DS33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257985 2001 DC59 18/02/2001 Needville W. G. Dillon 3,5 km MPC · JPL
257986 2001 DS69 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257987 2001 DY77 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257988 2001 DM80 20/02/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
257989 2001 DR81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257990 2001 DV81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257991 2001 DB82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257992 2001 DJ96 17/02/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
257993 2001 DO99 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257994 2001 DB109 18/02/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
257995 2001 EV1 01/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
257996 2001 ES4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
257997 2001 EU7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
257998 2001 EO8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
257999 2001 EH11 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
258000 2001 EQ16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also