Danh sách tiểu hành tinh/258801–258900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258801 2002 LA25 02/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258802 2002 LK51 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
258803 2002 LV52 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258804 2002 LT55 14/06/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
258805 2002 LX56 10/06/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258806 2002 LA61 10/06/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
258807 2002 LS61 01/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
258808 2002 ME 17/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258809 2002 NV6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
258810 2002 NH9 03/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
258811 2002 NN9 03/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258812 2002 NJ14 04/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
258813 2002 NO21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258814 2002 NH28 09/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 870 m MPC · JPL
258815 2002 NP34 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258816 2002 NR35 09/07/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
258817 2002 NY57 04/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
258818 2002 NG59 04/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258819 2002 NH60 14/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
258820 2002 NW62 05/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
258821 2002 NA68 15/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
258822 2002 NY74 05/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
258823 2002 OF2 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258824 2002 OM2 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
258825 2002 OF19 22/07/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
258826 2002 OZ20 22/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258827 2002 OL23 21/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258828 2002 OH27 22/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258829 2002 OY27 18/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
258830 2002 OB28 18/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
258831 2002 OB31 29/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
258832 2002 PA10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258833 2002 PB10 05/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
258834 2002 PF13 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258835 2002 PH14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258836 2002 PN14 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
258837 2002 PZ25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
258838 2002 PS26 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258839 2002 PA28 06/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258840 2002 PP29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258841 2002 PP32 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258842 2002 PJ35 06/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
258843 2002 PB63 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
258844 2002 PY65 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
258845 2002 PH84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258846 2002 PE86 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258847 2002 PC93 14/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
258848 2002 PD95 13/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
258849 2002 PE95 13/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258850 2002 PK96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258851 2002 PC99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258852 2002 PF103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258853 2002 PL105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258854 2002 PD111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
258855 2002 PP117 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258856 2002 PM136 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
258857 2002 PH139 12/08/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
258858 2002 PY139 13/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
258859 2002 PJ142 12/08/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
258860 2002 PO154 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
258861 2002 PA156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
258862 2002 PW160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
258863 2002 PB163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
258864 2002 PF163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 750 m MPC · JPL
258865 2002 PN164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
258866 2002 PL166 15/08/2002 Palomar R. Matson 940 m MPC · JPL
258867 2002 PV167 11/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258868 2002 PQ172 07/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
258869 2002 PG175 11/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
258870 2002 PD179 03/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258871 2002 PG179 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
258872 2002 PH182 08/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
258873 2002 PO190 15/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
258874 2002 PS190 15/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
258875 2002 QP2 16/08/2002 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
258876 2002 QG12 26/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258877 2002 QH14 26/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
258878 2002 QD29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258879 2002 QV29 29/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
258880 2002 QM34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258881 2002 QS44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
258882 2002 QL46 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258883 2002 QA49 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,0 km MPC · JPL
258884 2002 QJ49 17/08/2002 Palomar S. F. Hönig 820 m MPC · JPL
258885 2002 QP55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 660 m MPC · JPL
258886 2002 QO61 28/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
258887 2002 QV61 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258888 2002 QA63 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
258889 2002 QL63 18/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
258890 2002 QH64 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
258891 2002 QR66 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
258892 2002 QZ68 16/08/2002 Haleakala NEAT 660 m MPC · JPL
258893 2002 QL69 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
258894 2002 QB74 30/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258895 2002 QQ75 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
258896 2002 QW75 30/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
258897 2002 QU76 16/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
258898 2002 QE80 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
258899 2002 QZ85 19/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
258900 2002 QH86 17/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL