Danh sách tiểu hành tinh/259001–259100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259001 2002 TP92 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259002 2002 TM98 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259003 2002 TX98 03/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
259004 2002 TU102 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259005 2002 TD104 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259006 2002 TU104 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259007 2002 TV110 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
259008 2002 TE115 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259009 2002 TV117 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
259010 2002 TC118 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259011 2002 TN119 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259012 2002 TJ121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259013 2002 TJ122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
259014 2002 TU127 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259015 2002 TK145 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259016 2002 TY150 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259017 2002 TH158 05/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
259018 2002 TD159 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259019 2002 TW174 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259020 2002 TN177 11/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259021 2002 TL189 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259022 2002 TF190 13/10/2002 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
259023 2002 TD194 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259024 2002 TF194 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259025 2002 TD200 08/10/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
259026 2002 TJ208 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259027 2002 TD215 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259028 2002 TW217 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259029 2002 TX221 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259030 2002 TN223 07/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259031 2002 TU224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
259032 2002 TZ225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259033 2002 TW227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259034 2002 TV232 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259035 2002 TA236 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
259036 2002 TZ238 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
259037 2002 TV244 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259038 2002 TK250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259039 2002 TM254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
259040 2002 TQ256 09/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259041 2002 TR256 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259042 2002 TE278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259043 2002 TG288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259044 2002 TL292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259045 2002 TE308 04/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
259046 2002 TN314 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
259047 2002 TE316 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
259048 2002 TD317 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
259049 2002 TX317 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
259050 2002 TC340 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
259051 2002 TS340 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
259052 2002 TY363 10/10/2002 Apache Point SDSS 760 m MPC · JPL
259053 2002 TE366 10/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
259054 2002 TN373 09/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259055 2002 TP374 11/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
259056 2002 TM376 13/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
259057 2002 TP381 06/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259058 2002 TG382 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
259059 2002 UV2 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259060 2002 UM3 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259061 2002 US6 28/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259062 2002 UH9 28/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
259063 2002 UF12 30/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259064 2002 UJ15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259065 2002 UX21 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
259066 2002 UX23 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259067 2002 UC27 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
259068 2002 UD35 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259069 2002 UJ41 31/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259070 2002 UE52 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
259071 2002 UC64 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
259072 2002 UO68 30/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
259073 2002 UQ73 31/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259074 2002 VL9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259075 2002 VF10 01/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259076 2002 VA21 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
259077 2002 VC23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259078 2002 VN23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259079 2002 VQ25 05/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
259080 2002 VM26 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259081 2002 VE29 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259082 2002 VU30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
259083 2002 VS31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259084 2002 VC35 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259085 2002 VJ46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259086 2002 VA55 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259087 2002 VL64 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
259088 2002 VG66 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259089 2002 VZ67 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
259090 2002 VD97 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
259091 2002 VA99 13/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
259092 2002 VX102 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
259093 2002 VC104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259094 2002 VC111 13/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
259095 2002 VJ115 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259096 2002 VS116 13/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259097 2002 VQ123 14/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
259098 2002 VW125 14/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259099 2002 VN142 05/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259100 2002 VO143 15/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL