Danh sách tiểu hành tinh/257801–257900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257801 2000 EC66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257802 2000 EO71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257803 2000 EC75 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
257804 2000 ED78 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257805 2000 EO108 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
257806 2000 EC138 11/03/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
257807 2000 EK139 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257808 2000 EA165 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257809 2000 FB5 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257810 2000 FX12 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
257811 2000 FZ18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
257812 2000 FC21 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257813 2000 FU25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
257814 2000 FP41 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257815 2000 GQ23 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
257816 2000 GP27 05/04/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
257817 2000 GS36 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257818 2000 GB42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257819 2000 GJ51 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257820 2000 GU84 03/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
257821 2000 GB122 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
257822 2000 GC132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257823 2000 GN143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
257824 2000 GA144 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
257825 2000 GR151 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257826 2000 GQ155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
257827 2000 GY168 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257828 2000 GW177 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257829 2000 GK183 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257830 2000 HX13 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
257831 2000 HC23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257832 2000 HM54 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
257833 2000 HR105 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
257834 2000 JW2 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257835 2000 JR18 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257836 2000 JQ34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
257837 2000 JS44 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
257838 2000 JQ66 11/05/2000 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
257839 2000 JQ90 04/05/2000 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
257840 2000 KY6 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
257841 2000 KB11 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
257842 2000 KO37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257843 2000 KR43 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257844 2000 KQ44 31/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
257845 2000 KK59 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257846 2000 LK22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257847 2000 LE34 03/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257848 2000 MJ 24/06/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
257849 2000 NH 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257850 2000 NZ6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
257851 2000 OA13 23/07/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257852 2000 OF36 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257853 2000 OH54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
257854 2000 PG8 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
257855 2000 QR136 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
257856 2000 QN148 27/08/2000 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
257857 2000 QV156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
257858 2000 QK178 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257859 2000 QB186 26/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257860 2000 QE230 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257861 2000 QD242 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
257862 2000 QC248 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 860 m MPC · JPL
257863 2000 RM14 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
257864 2000 RQ69 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
257865 2000 RN84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
257866 2000 SF15 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
257867 2000 SY27 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257868 2000 SH30 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
257869 2000 SD32 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257870 2000 SY34 24/09/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
257871 2000 SX44 26/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
257872 2000 SY52 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
257873 2000 SP60 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
257874 2000 SK93 23/09/2000 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
257875 2000 SL97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257876 2000 SH131 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257877 2000 SF136 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257878 2000 SM143 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
257879 2000 SJ153 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
257880 2000 SV157 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
257881 2000 SE158 27/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
257882 2000 SK192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257883 2000 SM214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257884 2000 SA228 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
257885 2000 SU256 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257886 2000 SC263 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257887 2000 SU282 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
257888 2000 SY290 27/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
257889 2000 SD292 27/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
257890 2000 SE292 27/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
257891 2000 SJ315 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
257892 2000 SK339 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
257893 2000 SN340 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257894 2000 SF351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
257895 2000 SL370 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
257896 2000 TL3 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
257897 2000 TW3 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
257898 2000 TX23 02/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
257899 2000 TR27 03/10/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
257900 2000 TZ33 04/10/2000 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,4 km MPC · JPL