Danh sách tiểu hành tinh/257701–257800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257701 1999 XK4 04/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
257702 1999 XR20 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257703 1999 XY43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257704 1999 XK45 07/12/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
257705 1999 XY50 07/12/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
257706 1999 XX62 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
257707 1999 XF80 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257708 1999 XN80 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
257709 1999 XE112 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257710 1999 XD115 12/12/1999 Prescott P. G. Comba 960 m MPC · JPL
257711 1999 XH116 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
257712 1999 XG123 07/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
257713 1999 XL138 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
257714 1999 XJ140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257715 1999 XT141 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257716 1999 XQ142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257717 1999 XZ149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
257718 1999 XY150 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257719 1999 XO154 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257720 1999 XF217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257721 1999 XP218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257722 1999 XD219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
257723 1999 XE224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257724 1999 XP226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257725 1999 XE233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
257726 1999 XB249 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
257727 1999 XU252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257728 1999 XG258 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257729 1999 XC259 07/12/1999 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
257730 1999 XM259 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257731 1999 YG5 27/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
257732 1999 YE6 30/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257733 1999 YH12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
257734 1999 YF21 30/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
257735 1999 YP26 30/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257736 2000 AF43 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
257737 2000 AY48 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257738 2000 AA49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257739 2000 AU54 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
257740 2000 AZ131 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257741 2000 AE150 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257742 2000 AE151 10/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
257743 2000 AY183 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
257744 2000 AD205 08/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
257745 2000 AA209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257746 2000 AC212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257747 2000 AZ218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257748 2000 AB221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257749 2000 AT227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257750 2000 BN 24/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
257751 2000 BT1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257752 2000 BZ12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257753 2000 BB14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 1,5 km MPC · JPL
257754 2000 BP17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257755 2000 BY19 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257756 2000 BP21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
257757 2000 BG28 31/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257758 2000 BJ28 31/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257759 2000 BT31 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257760 2000 BA37 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257761 2000 BG37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257762 2000 BV39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257763 2000 BK50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257764 2000 BD52 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257765 2000 CX33 04/02/2000 Višnjan K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
257766 2000 CN41 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
257767 2000 CZ68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257768 2000 CB74 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257769 2000 CV83 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257770 2000 CA98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257771 2000 CB99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257772 2000 CN109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 790 m MPC · JPL
257773 2000 CB111 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
257774 2000 CT119 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257775 2000 CW129 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
257776 2000 CT130 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257777 2000 CB137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257778 2000 DN9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257779 2000 DL12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257780 2000 DO23 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
257781 2000 DK28 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257782 2000 DJ31 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257783 2000 DJ41 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257784 2000 DB43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257785 2000 DU49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257786 2000 DG59 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
257787 2000 DT64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257788 2000 DJ76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
257789 2000 DA77 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257790 2000 DV90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
257791 2000 DT105 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
257792 2000 EZ1 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257793 2000 EV2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257794 2000 EB7 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
257795 2000 EA13 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257796 2000 EQ21 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257797 2000 EX22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257798 2000 EN23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
257799 2000 EG24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257800 2000 EO35 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL