Danh sách tiểu hành tinh/257601–257700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257601 1999 RH85 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257602 1999 RE103 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
257603 1999 RN107 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257604 1999 RP171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257605 1999 RS200 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257606 1999 RJ206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257607 1999 RB208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
257608 1999 RM213 13/09/1999 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
257609 1999 RQ214 12/09/1999 Bergisch Gladbac W. Bickel 820 m MPC · JPL
257610 1999 RM215 03/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257611 1999 SC1 16/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257612 1999 SH3 22/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257613 1999 SV13 29/09/1999 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
257614 1999 TF53 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
257615 1999 TJ71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257616 1999 TL71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
257617 1999 TG73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
257618 1999 TJ73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257619 1999 TD74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257620 1999 TN75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257621 1999 TR120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257622 1999 TG126 04/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
257623 1999 TG135 15/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
257624 1999 TU137 06/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257625 1999 TC138 06/10/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
257626 1999 TF140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257627 1999 TW165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257628 1999 TG168 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257629 1999 TK169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257630 1999 TJ174 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257631 1999 TK175 10/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
257632 1999 TA177 10/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257633 1999 TV204 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257634 1999 TJ217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257635 1999 TM218 15/10/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
257636 1999 TQ233 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257637 1999 TW241 04/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
257638 1999 TQ244 07/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
257639 1999 TK252 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257640 1999 TS261 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
257641 1999 TX263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257642 1999 TP265 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
257643 1999 TS282 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
257644 1999 TG290 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257645 1999 TT292 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257646 1999 TQ308 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257647 1999 TV317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
257648 1999 TY318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257649 1999 TP319 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257650 1999 TL321 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
257651 1999 UZ11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257652 1999 UZ28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
257653 1999 UV31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
257654 1999 UT33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257655 1999 UM36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
257656 1999 UY47 30/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
257657 1999 VE 01/11/1999 Olathe Olathe 830 m MPC · JPL
257658 1999 VJ29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257659 1999 VE32 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257660 1999 VS39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257661 1999 VP40 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
257662 1999 VC43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257663 1999 VQ45 04/11/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
257664 1999 VO46 03/11/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
257665 1999 VA51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257666 1999 VC62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257667 1999 VL65 04/11/1999 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
257668 1999 VU70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257669 1999 VV75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257670 1999 VC86 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257671 1999 VV103 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257672 1999 VJ104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257673 1999 VK106 09/11/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
257674 1999 VM122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257675 1999 VO122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257676 1999 VQ125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257677 1999 VY125 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
257678 1999 VV129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257679 1999 VJ132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257680 1999 VR134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
257681 1999 VG136 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257682 1999 VC150 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
257683 1999 VW150 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257684 1999 VT158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257685 1999 VW164 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
257686 1999 VS166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257687 1999 VL182 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
257688 1999 VW187 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257689 1999 VQ197 03/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
257690 1999 VY205 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
257691 1999 VC210 12/11/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
257692 1999 WT8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 2,0 km MPC · JPL
257693 1999 WQ12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257694 1999 WU13 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
257695 1999 WY13 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257696 1999 WV19 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
257697 1999 WC21 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257698 1999 WO23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
257699 1999 WR23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
257700 1999 WW25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL