Danh sách tiểu hành tinh/257501–257600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257501 1995 YS5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257502 1996 AQ10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
257503 1996 BQ11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257504 1996 GZ5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257505 1996 RH33 15/09/1996 La Silla UDTS 13 km MPC · JPL
257506 1996 SN7 23/09/1996 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
257507 1996 TG35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257508 1996 VJ16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257509 1996 VC18 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257510 1996 VD33 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257511 1996 XY35 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257512 1997 AS14 12/01/1997 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
257513 1997 AJ24 15/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 820 m MPC · JPL
257514 1997 CL4 03/02/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 2,0 km MPC · JPL
257515 Zapperudi 1997 CD6 06/02/1997 Linz Davidschlag Obs. 4,0 km MPC · JPL
257516 1997 CO25 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257517 1997 EZ42 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257518 1997 GL25 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257519 1997 KV3 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257520 1997 ML 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257521 1997 MX5 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257522 1997 RH9 11/09/1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,1 km MPC · JPL
257523 1997 SH11 30/09/1997 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
257524 1997 SC13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257525 1997 SJ14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257526 1997 SM27 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
257527 1997 TY23 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257528 1997 UY22 25/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 610 m MPC · JPL
257529 1997 WA14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257530 1997 YO17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257531 1998 BL18 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257532 1998 BN18 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257533 Iquique 1998 CN4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
257534 1998 DL12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
257535 1998 DG13 23/02/1998 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
257536 1998 EU3 02/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 780 m MPC · JPL
257537 1998 FH38 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
257538 1998 FO148 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257539 1998 HP 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
257540 1998 HV26 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257541 1998 HQ56 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257542 1998 MW1 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257543 1998 MS16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257544 1998 QU4 22/08/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
257545 1998 RS12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
257546 1998 RH21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257547 1998 SO19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
257548 1998 SV40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257549 1998 SX40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257550 1998 SV43 26/09/1998 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
257551 1998 SB48 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257552 1998 SY50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257553 1998 SF69 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
257554 1998 SO81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257555 1998 SM104 26/09/1998 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
257556 1998 SF174 19/09/1998 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
257557 1998 TO8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257558 1998 TM16 12/10/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
257559 1998 TL19 15/10/1998 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
257560 1998 TP25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257561 1998 TS25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257562 1998 TT35 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
257563 1998 UA2 19/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
257564 1998 UJ34 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257565 1998 UH49 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
257566 1998 WP37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257567 1998 XU6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257568 1998 YP13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257569 1998 YU15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257570 1998 YT16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257571 1998 YW20 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257572 1999 CP1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
257573 1999 CH4 10/02/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
257574 1999 CP10 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257575 1999 CR69 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257576 1999 CN82 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
257577 1999 CE92 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257578 1999 CS108 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257579 1999 CZ156 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257580 1999 DB9 18/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
257581 1999 FE8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257582 1999 FR70 20/03/1999 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
257583 1999 GZ54 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
257584 1999 JZ35 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257585 1999 JQ36 10/05/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
257586 1999 JK39 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257587 1999 JR50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257588 1999 JF73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
257589 1999 JV116 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257590 1999 KY13 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
257591 1999 RM4 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257592 1999 RW8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257593 1999 RZ13 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257594 1999 RA31 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257595 1999 RT40 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257596 1999 RT45 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 3,3 km MPC · JPL
257597 1999 RH66 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257598 1999 RQ66 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257599 1999 RN67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257600 1999 RT75 07/09/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL