Danh sách tiểu hành tinh/258301–258400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258301 2001 UB107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258302 2001 UY122 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258303 2001 UK136 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258304 2001 UH138 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258305 2001 UL141 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258306 2001 UR158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258307 2001 UC165 23/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
258308 2001 US169 21/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
258309 2001 UM171 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258310 2001 UN173 18/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
258311 2001 UY185 17/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
258312 2001 UX190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
258313 2001 UC192 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258314 2001 UK192 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258315 2001 UC193 18/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
258316 2001 UJ199 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
258317 2001 UY199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258318 2001 UW203 19/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
258319 2001 UR204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
258320 2001 UH206 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258321 2001 UX220 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258322 2001 UA225 24/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
258323 2001 UR225 16/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
258324 2001 UP230 25/10/2001 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
258325 2001 VB2 07/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
258326 2001 VH6 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258327 2001 VV6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258328 2001 VC14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258329 2001 VO17 10/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
258330 2001 VQ21 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258331 2001 VK29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258332 2001 VW67 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258333 2001 VA68 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258334 2001 VD68 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
258335 2001 VJ68 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258336 2001 VL68 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258337 2001 VK72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
258338 2001 VS72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
258339 2001 VU77 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
258340 2001 VG85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258341 2001 VK90 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258342 2001 VQ90 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258343 2001 VQ95 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258344 2001 VK101 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258345 2001 VL101 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258346 2001 VN101 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258347 2001 VP108 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
258348 2001 VU109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258349 2001 VA111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258350 2001 VL111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258351 2001 VH114 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258352 2001 WL 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
258353 2001 WZ2 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258354 2001 WQ8 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258355 2001 WM16 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258356 2001 WM42 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258357 2001 WM44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258358 2001 WB48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
258359 2001 WL48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
258360 2001 WJ53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
258361 2001 WS58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258362 2001 WO62 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258363 2001 WX64 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258364 2001 WA65 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258365 2001 WW65 20/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
258366 2001 WL85 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258367 2001 WT87 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258368 2001 WQ89 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258369 2001 WV90 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258370 2001 WN96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
258371 2001 XS 07/12/2001 Eskridge G. Hug 3,1 km MPC · JPL
258372 2001 XH3 08/12/2001 Uccle H. Boffin 1,3 km MPC · JPL
258373 2001 XC11 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258374 2001 XJ12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258375 2001 XK13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258376 2001 XN20 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
258377 2001 XB21 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
258378 2001 XC34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258379 2001 XR34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258380 2001 XB36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258381 2001 XG40 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
258382 2001 XC43 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258383 2001 XM52 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258384 2001 XX55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258385 2001 XV56 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
258386 2001 XF61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
258387 2001 XY66 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
258388 2001 XU69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258389 2001 XX73 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258390 2001 XQ74 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258391 2001 XN77 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258392 2001 XJ82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258393 2001 XZ83 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
258394 2001 XA88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
258395 2001 XO94 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258396 2001 XQ96 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258397 2001 XV101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
258398 2001 XR104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
258399 2001 XU111 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258400 2001 XM117 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL