Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/257301–257400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257301 2009 HT61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257302 2009 HX61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
257303 2009 HS65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257304 2009 HT68 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257305 2009 HS69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257306 2009 HZ72 28/04/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
257307 2009 HK75 28/04/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
257308 2009 HM77 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
257309 2009 HU83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257310 2009 HU85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257311 2009 HM88 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
257312 2009 HT88 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
257313 2009 HW88 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
257314 2009 HY88 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 940 m MPC · JPL
257315 2009 HU89 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
257316 2009 HJ90 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257317 2009 HS90 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
257318 2009 HD92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257319 2009 HN92 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257320 2009 HE94 26/04/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 980 m MPC · JPL
257321 2009 HF94 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
257322 2009 HK97 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257323 2009 HC98 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257324 2009 HS98 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
257325 2009 HN99 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
257326 2009 HA101 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257327 2009 HE101 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
257328 2009 HF101 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257329 2009 HK102 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257330 2009 HD103 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257331 2009 HN103 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257332 2009 HD105 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257333 2009 HY105 16/04/2009 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
257334 2009 JM 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
257335 2009 JZ 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
257336 Noeliasanchez 2009 JA1 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 7,1 km MPC · JPL
257337 2009 JG9 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
257338 2009 JO10 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257339 2009 JZ12 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
257340 2009 JC13 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
257341 2009 JE16 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
257342 2009 JG16 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257343 2009 JA17 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
257344 2009 JG17 15/05/2009 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
257345 2009 KR1 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 920 m MPC · JPL
257346 2009 KA3 20/05/2009 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
257347 2009 KC4 24/05/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
257348 2009 KN7 26/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
257349 2009 KD8 28/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
257350 2009 KF8 28/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
257351 2009 KU14 26/05/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
257352 2009 KG15 26/05/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
257353 2009 KL15 26/05/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
257354 2009 KT18 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257355 2009 KT22 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
257356 2009 KD23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
257357 2009 KQ30 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257358 2009 LT 11/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
257359 2009 LY4 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
257360 2009 MA1 17/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
257361 2009 ME7 24/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
257362 2009 MR8 27/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
257363 2009 NC2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
257364 2009 OH 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
257365 2009 OZ 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
257366 2009 OJ4 23/07/2009 Tiki N. Teamo 5,4 km MPC · JPL
257367 2009 OD19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257368 2009 OO21 31/07/2009 Sandlot G. Hug 4,4 km MPC · JPL
257369 2009 OF24 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
257370 2009 OR24 27/07/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
257371 Miguelbello 2009 PM4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
257372 2009 PY9 15/08/2009 Kachina Kachina Obs. 2,8 km MPC · JPL
257373 2009 PQ20 01/08/2009 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
257374 2009 QA13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
257375 2009 QZ47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
257376 2009 QW57 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257377 2009 RG5 14/09/2009 Needville C. Sexton, J. Dellinger 4,0 km MPC · JPL
257378 2009 RN9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
257379 2009 RP55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257380 2009 SO10 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257381 2009 SK38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
257382 2009 SR49 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257383 2009 SO52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257384 2009 SO60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257385 2009 ST121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257386 2009 SN122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257387 2009 SO137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
257388 2009 SD154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
257389 2009 SY155 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257390 2009 SM189 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
257391 2009 SD200 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257392 2009 ST203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257393 2009 SZ211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257394 2009 SV215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
257395 2009 SW216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
257396 2009 SF220 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
257397 2009 SL229 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
257398 2009 SY246 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257399 2009 SX253 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
257400 2009 SK264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL