Danh sách tiểu hành tinh/256601–256700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256601 2007 UO122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
256602 2007 VO1 02/11/2007 Wrightwood J. W. Young 920 m MPC · JPL
256603 2007 VW30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256604 2007 VB35 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
256605 2007 VR43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
256606 2007 VZ49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256607 2007 VW52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
256608 2007 VT66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
256609 2007 VB86 02/11/2007 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
256610 2007 VN87 02/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
256611 2007 VZ89 04/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
256612 2007 VL97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
256613 2007 VE98 01/11/2007 Lulin LUSS 800 m MPC · JPL
256614 2007 VY102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
256615 2007 VB114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
256616 2007 VA119 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
256617 2007 VH155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256618 2007 VG156 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
256619 2007 VC157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
256620 2007 VD165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256621 2007 VO183 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256622 2007 VP191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256623 2007 VM192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
256624 2007 VB193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256625 2007 VJ211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256626 2007 VV221 12/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 820 m MPC · JPL
256627 2007 VQ228 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
256628 2007 VB232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256629 2007 VC232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256630 2007 VL234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
256631 2007 VX236 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256632 2007 VG241 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256633 2007 VH270 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
256634 2007 VK270 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
256635 2007 VA282 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256636 2007 VJ291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256637 2007 VA306 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256638 2007 VR307 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256639 2007 VR312 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256640 2007 VR313 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
256641 2007 VH316 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256642 2007 VN316 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256643 2007 VB321 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
256644 2007 VM328 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256645 2007 VQ333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
256646 2007 WJ4 18/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
256647 2007 WR7 18/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
256648 2007 WJ16 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256649 2007 WG39 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
256650 2007 WO54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
256651 2007 WZ57 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
256652 2007 WW59 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256653 2007 XM10 03/12/2007 Eskridge G. Hug 900 m MPC · JPL
256654 2007 XC15 05/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 920 m MPC · JPL
256655 2007 XV16 11/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 730 m MPC · JPL
256656 2007 XK17 06/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
256657 2007 XO20 13/12/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
256658 2007 XG21 14/12/2007 Costitx Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
256659 2007 XL21 10/12/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
256660 2007 XX21 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
256661 2007 XD22 10/12/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
256662 2007 XT26 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256663 2007 XT27 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256664 2007 XY27 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
256665 2007 XX32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256666 2007 XB33 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256667 2007 XD33 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
256668 2007 XJ53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
256669 2007 XN53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
256670 2007 XT58 14/12/2007 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
256671 2007 YW9 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256672 2007 YB15 16/12/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256673 2007 YG15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
256674 2007 YQ16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
256675 2007 YE19 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
256676 2007 YU24 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
256677 2007 YT27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256678 2007 YZ31 30/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
256679 2007 YD37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256680 2007 YK42 30/12/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
256681 2007 YQ44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256682 2007 YT46 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256683 2007 YU46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256684 2007 YD47 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
256685 2007 YX51 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256686 2007 YZ54 31/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256687 2007 YV55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
256688 2007 YF63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
256689 2007 YS64 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256690 2007 YO66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256691 2007 YS66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256692 2007 YL68 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256693 2007 YH74 31/12/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
256694 2007 YK74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
256695 2007 YQ74 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
256696 2008 AS1 07/01/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,0 km MPC · JPL
256697 Nahapetov 2008 AZ1 06/01/2008 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,4 km MPC · JPL
256698 Zhuzhixin 2008 AX2 07/01/2008 Lulin Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,0 km MPC · JPL
256699 Poudai 2008 AZ2 07/01/2008 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,8 km MPC · JPL
256700 2008 AG3 08/01/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL