Danh sách tiểu hành tinh/256501–256600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256501 2007 ED83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256502 2007 ES88 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256503 2007 EY89 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
256504 2007 EG92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256505 2007 EY98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
256506 2007 ES99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256507 2007 EP105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
256508 2007 EZ105 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
256509 2007 EH123 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
256510 2007 ER125 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256511 2007 EU129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256512 2007 EB137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256513 2007 ES156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
256514 2007 EW156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256515 2007 EV165 13/03/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,2 km MPC · JPL
256516 2007 EL166 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
256517 2007 ER172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256518 2007 EG181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256519 2007 EK188 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
256520 2007 EM200 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
256521 2007 EN204 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256522 2007 EE207 14/03/2007 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
256523 2007 EH212 08/03/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
256524 2007 EB213 11/03/2007 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
256525 2007 EX213 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
256526 2007 EF214 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
256527 2007 EA215 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256528 2007 EZ219 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
256529 2007 FK 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
256530 2007 FQ22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256531 2007 FR23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
256532 2007 FO26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256533 2007 FY26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256534 2007 FA36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256535 2007 FV45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256536 2007 GK4 11/04/2007 Lulin Observatory LUSS 6,4 km MPC · JPL
256537 Zahn 2007 GX4 10/04/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 4,4 km MPC · JPL
256538 2007 GV9 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
256539 2007 GV12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256540 2007 GD15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256541 2007 GA28 14/04/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
256542 2007 GG54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
256543 2007 GK61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256544 2007 GX71 07/04/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 4,6 km MPC · JPL
256545 2007 GO74 11/04/2007 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
256546 2007 HC5 17/04/2007 Antares ARO 2,8 km MPC · JPL
256547 Davidesmith 2007 HA15 22/04/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 4,8 km MPC · JPL
256548 2007 HG70 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
256549 2007 HO82 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
256550 2007 LV14 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 13 km MPC · JPL
256551 2007 OM3 21/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 780 m MPC · JPL
256552 2007 OU5 22/07/2007 Lulin LUSS 850 m MPC · JPL
256553 2007 PT4 08/08/2007 Charleston ARO 11 km MPC · JPL
256554 2007 RG179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256555 2007 RU221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256556 2007 RD237 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
256557 2007 RX239 14/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
256558 2007 RQ245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256559 2007 RR270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
256560 2007 RU271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256561 2007 RR280 13/09/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
256562 2007 RS283 02/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
256563 2007 RZ285 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
256564 2007 RJ290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
256565 2007 RC291 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256566 2007 SH14 20/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
256567 2007 TC2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256568 2007 TY7 07/10/2007 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
256569 2007 TC9 06/10/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 850 m MPC · JPL
256570 2007 TH16 07/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
256571 2007 TK40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256572 2007 TE67 06/10/2007 Kitami K. Endate 1,5 km MPC · JPL
256573 2007 TP74 10/10/2007 Altschwendt W. Ries 900 m MPC · JPL
256574 2007 TV79 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 770 m MPC · JPL
256575 2007 TP128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256576 2007 TJ154 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
256577 2007 TB172 13/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
256578 2007 TT183 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
256579 2007 TL232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
256580 2007 TS232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256581 2007 TA233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256582 2007 TB236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
256583 2007 TE262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
256584 2007 TW330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256585 2007 TN383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256586 2007 TU392 15/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
256587 2007 TG398 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256588 2007 TL398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
256589 2007 TS429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
256590 2007 TM432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
256591 2007 TN440 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
256592 2007 UT34 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256593 2007 UY37 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
256594 2007 UV44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
256595 2007 UN53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256596 2007 UR53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256597 2007 US53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256598 2007 UL63 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256599 2007 UJ91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
256600 2007 UK105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL