Danh sách tiểu hành tinh/257401–257500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257401 2009 SM264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
257402 2009 SG297 28/09/2009 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
257403 2009 SO299 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
257404 2009 SF315 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
257405 2009 SG330 18/09/2009 Catalina CSS 20 km MPC · JPL
257406 2009 ST334 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257407 2009 SO356 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257408 2009 SH358 16/09/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
257409 2009 SB360 27/09/2009 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
257410 2009 TP15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
257411 2009 TM18 09/10/2009 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
257412 2009 UY2 16/10/2009 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
257413 2009 UB61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
257414 2009 UE71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
257415 2009 UP118 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
257416 2009 UV147 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
257417 2009 WT 16/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,4 km MPC · JPL
257418 2009 WD2 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
257419 2009 YE19 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257420 2009 YT24 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
257421 2010 BR11 16/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
257422 2010 FR47 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 4,4 km MPC · JPL
257423 2010 FM48 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 1,1 km MPC · JPL
257424 2010 HX90 29/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
257425 2010 JD24 04/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
257426 2010 KB99 28/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
257427 2010 KX104 29/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
257428 2010 LH38 06/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
257429 2010 LA46 08/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
257430 2010 LC95 12/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
257431 2010 LT131 15/06/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
257432 2010 MX112 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257433 2010 NX5 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257434 2010 ND6 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257435 2010 NG35 08/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
257436 2010 NO42 09/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
257437 2010 NW68 14/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
257438 2010 OH98 28/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
257439 Peppeprosperini 2010 PL23 09/08/2010 Frasso Sabino Frasso Sabino Obs. 2,1 km MPC · JPL
257440 2010 PF65 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257441 2010 QZ3 19/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
257442 2010 RH71 09/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 640 m MPC · JPL
257443 2641 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 790 m MPC · JPL
257444 4188 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
257445 6010 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
257446 6251 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 760 m MPC · JPL
257447 1037 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 790 m MPC · JPL
257448 2236 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
257449 4219 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
257450 2005 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 700 m MPC · JPL
257451 2138 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
257452 2408 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
257453 4003 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
257454 4154 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
257455 4311 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
257456 1981 DA3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,8 km MPC · JPL
257457 1981 EG33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
257458 1981 EV36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
257459 1981 EA37 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
257460 1981 ES37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
257461 1990 UT2 18/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257462 1992 UE7 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257463 1992 WW6 19/11/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
257464 1993 FC26 21/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
257465 1993 OE6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
257466 1993 TX5 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257467 1993 TU41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
257468 1994 CU3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257469 1994 CG7 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257470 1994 RE8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257471 1994 SA 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
257472 1994 SX2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
257473 1994 SC4 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257474 1994 WF8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
257475 1995 DP5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
257476 1995 FE3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
257477 1995 FG3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257478 1995 HJ3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257479 1995 MD6 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257480 1995 NR 01/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
257481 1995 OX3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257482 1995 OW10 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257483 1995 OD11 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257484 1995 QW13 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
257485 1995 SD23 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257486 1995 SC24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
257487 1995 SQ24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257488 1995 SD27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257489 1995 UY12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257490 1995 UT17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257491 1995 UK38 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
257492 1995 UM54 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257493 1995 UY58 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
257494 1995 UB66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257495 1995 UE67 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257496 1995 VQ9 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257497 1995 VL13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257498 1995 WO14 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
257499 1995 WX22 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257500 1995 WL29 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL