Danh sách tiểu hành tinh/256301–256400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256301 2006 WF150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256302 2006 WQ166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256303 2006 WW173 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256304 2006 WD176 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256305 2006 WM178 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
256306 2006 WG184 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256307 2006 WN185 16/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256308 2006 WO185 16/11/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
256309 2006 WJ186 17/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
256310 2006 WL186 17/11/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
256311 2006 WR189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
256312 2006 WU190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256313 2006 WW191 27/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256314 2006 WE193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256315 2006 WS193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
256316 2006 WX193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256317 2006 WA194 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
256318 2006 WA199 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256319 2006 XB4 14/12/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,2 km MPC · JPL
256320 2006 XK5 05/12/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
256321 2006 XL6 09/12/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
256322 2006 XN6 09/12/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
256323 2006 XQ7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256324 2006 XY11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256325 2006 XA18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256326 2006 XK18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256327 2006 XL18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256328 2006 XJ21 12/12/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
256329 2006 XD23 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256330 2006 XF25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
256331 2006 XV25 12/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256332 2006 XN26 12/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256333 2006 XM27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256334 2006 XP27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256335 2006 XQ27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256336 2006 XS27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256337 2006 XS28 13/12/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256338 2006 XR29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256339 2006 XM30 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256340 2006 XP30 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256341 2006 XO31 10/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
256342 2006 XE34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
256343 2006 XA36 11/12/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256344 2006 XC37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256345 2006 XG39 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256346 2006 XP40 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256347 2006 XT42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256348 2006 XW42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256349 2006 XF43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
256350 2006 XX45 13/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256351 2006 XT47 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256352 2006 XB48 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
256353 2006 XG54 15/12/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
256354 2006 XG55 15/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256355 2006 XW55 11/12/2006 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
256356 2006 XZ56 13/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256357 2006 XH57 14/12/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256358 2006 XR57 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256359 2006 XR58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256360 2006 XG59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256361 2006 XN59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256362 2006 XE64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
256363 2006 XL64 12/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
256364 2006 XW64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
256365 2006 XX64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
256366 2006 XF66 12/12/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
256367 2006 XH67 14/12/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
256368 2006 YV2 22/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
256369 Vilain 2006 YB3 20/12/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 1,3 km MPC · JPL
256370 2006 YS3 16/12/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
256371 2006 YA5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256372 2006 YV9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256373 2006 YD10 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
256374 Danielpequignot 2006 YZ13 22/12/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 2,7 km MPC · JPL
256375 2006 YW14 24/12/2006 Kanab E. E. Sheridan 3,1 km MPC · JPL
256376 2006 YM16 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
256377 2006 YZ16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
256378 2006 YG18 22/12/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
256379 2006 YT18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256380 2006 YW25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256381 2006 YH26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256382 2006 YR26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256383 2006 YF34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256384 2006 YS35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256385 2006 YS37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256386 2006 YZ37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256387 2006 YH39 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256388 2006 YE42 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256389 2006 YU43 25/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
256390 2006 YS44 26/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,2 km MPC · JPL
256391 2006 YA45 28/12/2006 Marly P. Kocher 2,1 km MPC · JPL
256392 2006 YB50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 4,9 km MPC · JPL
256393 2006 YH51 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256394 2006 YL51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256395 2006 YA55 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256396 2007 AZ1 09/01/2007 Mayhill A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
256397 2007 AD5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256398 2007 AT7 09/01/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
256399 2007 AU7 09/01/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
256400 2007 AS10 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL