Danh sách tiểu hành tinh/257101–257200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257101 2008 GV46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257102 2008 GR49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257103 2008 GE50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
257104 2008 GG52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257105 2008 GE60 05/04/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
257106 2008 GU60 05/04/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
257107 2008 GJ64 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257108 2008 GO64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257109 2008 GZ68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257110 2008 GV70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257111 2008 GE72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
257112 2008 GT72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
257113 2008 GE74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
257114 2008 GN77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257115 2008 GE78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257116 2008 GH79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257117 2008 GO81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257118 2008 GS81 08/04/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
257119 2008 GD86 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257120 2008 GU87 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
257121 2008 GZ87 05/04/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
257122 2008 GC89 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257123 2008 GT96 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
257124 2008 GG98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257125 2008 GX101 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257126 2008 GH106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
257127 2008 GZ116 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
257128 2008 GT117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257129 2008 GK118 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
257130 2008 GY120 12/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
257131 2008 GV121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257132 2008 GF123 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257133 2008 GL130 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257134 2008 GY132 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257135 2008 GM136 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
257136 2008 GK142 04/04/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
257137 2008 GL144 04/04/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
257138 2008 HM 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257139 2008 HB3 26/04/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
257140 2008 HJ4 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
257141 2008 HW5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257142 2008 HA6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257143 2008 HP6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257144 2008 HP9 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257145 2008 HW9 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
257146 2008 HA13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257147 2008 HP13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257148 2008 HL15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257149 2008 HW16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257150 2008 HF17 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
257151 2008 HO18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257152 2008 HD21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257153 2008 HQ27 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257154 2008 HM33 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257155 2008 HD37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
257156 2008 HO37 29/04/2008 Vicques M. Ory 2,0 km MPC · JPL
257157 2008 HL38 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
257158 2008 HN39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
257159 2008 HB43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
257160 2008 HR43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
257161 2008 HO54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257162 2008 HU56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
257163 2008 HK58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
257164 2008 HO58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257165 2008 HR60 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
257166 2008 HQ66 29/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
257167 2008 HS66 30/04/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
257168 2008 HA69 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257169 2008 HN69 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
257170 2008 JD1 01/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257171 2008 JS1 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
257172 2008 JF2 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257173 2008 JF13 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257174 2008 JX18 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257175 2008 JO23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257176 2008 JZ27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257177 2008 JO28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
257178 2008 JE29 11/05/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
257179 2008 JA30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
257180 2008 JF31 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
257181 2008 JO32 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257182 2008 JZ34 07/05/2008 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
257183 2008 JP39 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257184 2008 KJ 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257185 2008 KE1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257186 2008 KZ7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257187 2008 KD10 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
257188 2008 KE11 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257189 2008 KU11 28/05/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,7 km MPC · JPL
257190 2008 KD35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257191 2008 LE7 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257192 2008 MG 22/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
257193 2008 PK19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257194 2008 PZ21 03/08/2008 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
257195 2008 QY41 29/08/2008 Pises Pises Obs. 12 km MPC · JPL
257196 2008 RE3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
257197 2008 RG33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
257198 2008 RE54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
257199 2008 RW58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257200 2008 RJ65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL