Danh sách tiểu hành tinh/257001–257100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257001 2008 EM150 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257002 2008 EX150 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
257003 2008 ED151 11/03/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
257004 2008 ES151 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
257005 Arpadpal 2008 EW152 11/03/2008 La Silla EURONEAR 3,3 km MPC · JPL
257006 2008 EC154 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257007 2008 ED158 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257008 2008 EX159 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257009 2008 EH165 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257010 2008 EO166 06/03/2008 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
257011 2008 ES167 09/03/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257012 2008 EA169 14/03/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257013 2008 FW1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257014 2008 FQ6 30/03/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,3 km MPC · JPL
257015 2008 FJ8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257016 2008 FR11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257017 2008 FU12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
257018 2008 FX12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257019 2008 FN14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257020 2008 FJ17 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257021 2008 FK18 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257022 2008 FT23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257023 2008 FQ24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257024 2008 FU24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
257025 2008 FK25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257026 2008 FX25 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
257027 2008 FU32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
257028 2008 FM35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257029 2008 FK38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257030 2008 FW38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257031 2008 FD39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257032 2008 FZ39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257033 2008 FL41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257034 2008 FN41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
257035 2008 FO48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257036 2008 FU48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
257037 2008 FX50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257038 2008 FV51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257039 2008 FR54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257040 2008 FY55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
257041 2008 FN58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
257042 2008 FD67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257043 2008 FH67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257044 2008 FL67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
257045 2008 FN69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
257046 2008 FT74 31/03/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
257047 2008 FN77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
257048 2008 FA78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
257049 2008 FL78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257050 2008 FX79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
257051 2008 FE80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
257052 2008 FH82 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257053 2008 FT84 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
257054 2008 FN85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257055 2008 FF86 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
257056 2008 FL88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
257057 2008 FU88 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257058 2008 FN89 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
257059 2008 FD94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257060 2008 FL94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257061 2008 FB96 29/03/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
257062 2008 FC99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257063 2008 FZ99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
257064 2008 FG102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257065 2008 FJ102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257066 2008 FU107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
257067 2008 FV110 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
257068 2008 FE113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257069 2008 FP113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257070 2008 FV113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257071 2008 FB114 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257072 2008 FU114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
257073 2008 FU116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
257074 2008 FN117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257075 2008 FJ118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
257076 2008 FK128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257077 2008 FV130 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
257078 2008 FZ130 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
257079 2008 FU131 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257080 2008 FR135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257081 2008 FV135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257082 2008 FH137 30/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
257083 2008 FS137 31/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
257084 2008 GX1 05/04/2008 Costitx Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
257085 2008 GD2 06/04/2008 Desert Moon B. L. Stevens 2,9 km MPC · JPL
257086 2008 GT3 07/04/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
257087 2008 GL14 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257088 2008 GH20 07/04/2008 Mayhill W. G. Dillon 4,8 km MPC · JPL
257089 2008 GA23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
257090 2008 GZ26 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257091 2008 GT32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
257092 2008 GW34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
257093 2008 GK37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257094 2008 GV38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
257095 2008 GO39 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257096 2008 GJ41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
257097 2008 GY42 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257098 2008 GR45 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
257099 2008 GO46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257100 2008 GQ46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL