Danh sách tiểu hành tinh/258101–258200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
258101 2001 QZ164 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
258102 2001 QO170 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
258103 2001 QK177 22/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
258104 2001 QX185 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
258105 2001 QJ187 21/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
258106 2001 QC191 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
258107 2001 QM200 22/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
258108 2001 QU200 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258109 2001 QE208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
258110 2001 QW213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
258111 2001 QO222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
258112 2001 QZ227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
258113 2001 QY228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
258114 2001 QG237 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258115 2001 QT252 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258116 2001 QV253 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
258117 2001 QM260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258118 2001 QG276 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258119 2001 QR280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258120 2001 QY280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258121 2001 QB288 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
258122 2001 QX292 16/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
258123 2001 QK293 31/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
258124 2001 QX327 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258125 2001 QB328 23/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
258126 2001 RV15 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258127 2001 RY20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258128 2001 RQ23 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
258129 2001 RX24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258130 2001 RB25 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
258131 2001 RH31 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258132 2001 RN42 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
258133 2001 RP48 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258134 2001 RW54 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258135 2001 RL64 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
258136 2001 RU65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258137 2001 RM68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258138 2001 RY84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
258139 2001 RM110 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258140 2001 RY111 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258141 2001 RF112 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
258142 2001 RP113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
258143 2001 RV117 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258144 2001 RW120 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
258145 2001 RY130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258146 2001 RF133 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258147 2001 RV145 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258148 2001 RY149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
258149 2001 SM4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
258150 2001 ST6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
258151 2001 SX11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258152 2001 SA25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258153 2001 SB25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258154 2001 SO43 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
258155 2001 SZ57 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258156 2001 SA59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258157 2001 SS59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258158 2001 SQ63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258159 2001 SK67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258160 2001 SH75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
258161 2001 SE84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258162 2001 SU85 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258163 2001 SB91 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258164 2001 SL97 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
258165 2001 SC98 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258166 2001 SY104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258167 2001 SF116 22/09/2001 Eskridge G. Hug 2,5 km MPC · JPL
258168 2001 SE118 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
258169 2001 SR121 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
258170 2001 SJ129 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258171 2001 SX132 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258172 2001 SJ133 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258173 2001 SK134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258174 2001 SF145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
258175 2001 SO146 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258176 2001 SC153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258177 2001 SW153 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258178 2001 SS159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
258179 2001 SL166 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
258180 2001 SY170 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
258181 2001 SQ178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
258182 2001 ST179 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258183 2001 SG185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258184 2001 SJ190 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258185 2001 SE194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258186 2001 SG194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
258187 2001 SG196 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
258188 2001 SD208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
258189 2001 SX218 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
258190 2001 SZ222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
258191 2001 SU233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
258192 2001 SF234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
258193 2001 SU242 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
258194 2001 SA250 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
258195 2001 SM273 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
258196 2001 SP278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
258197 2001 SW285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,5 km MPC · JPL
258198 2001 SL288 28/09/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
258199 2001 SR304 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
258200 2001 SN305 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL