Danh sách tiểu hành tinh/25701–25800

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25701 Alexkeeler 2000 AE128 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25702 2000 AF128 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25703 2000 AH128 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25704 Kendrick 2000 AO128 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25705 2000 AU128 05/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
25706 Cekoscielski 2000 AU139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25707 2000 AQ141 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25708 Vedantkumar 2000 AU141 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
25709 2000 AP142 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
25710 Petelandgren 2000 AL151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25711 Lebovits 2000 AE152 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25712 2000 AQ158 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
25713 2000 AM159 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25714 Aprillee 2000 AW160 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25715 Lizmariemako 2000 AY162 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25716 2000 AE164 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25717 Ritikmal 2000 AW168 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25718 2000 AH170 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25719 2000 AV171 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
25720 Mallidi 2000 AO172 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25721 Anartya 2000 AA174 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25722 Evanmarshall 2000 AV174 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25723 Shamascharak 2000 AX174 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25724 2000 AM179 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25725 McCormick 2000 AW180 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25726 2000 AD181 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
25727 Karsonmiller 2000 AN182 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25728 2000 AU187 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25729 2000 AV187 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25730 2000 AY189 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25731 2000 AL193 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25732 2000 AZ193 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25733 2000 AG194 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25734 2000 AO195 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25735 2000 AS195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25736 2000 AP196 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
25737 2000 AK198 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25738 2000 AO198 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25739 2000 AJ202 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
25740 2000 AR202 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25741 2000 AF222 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
25742 Amandablanco 2000 AV228 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
25743 Serrato 2000 AA229 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
25744 Surajmishra 2000 AW233 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25745 Schimmelpenninck 2000 AC242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
25746 Nickscoville 2000 AF242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
25747 Nicerasmus 2000 AH242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
25748 2000 AP243 07/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25749 2000 BP3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
25750 Miwnay 2000 BB4 28/01/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
25751 Mokshagundam 2000 BS6 25/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25752 2000 BE8 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25753 2000 BC14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 4,5 km MPC · JPL
25754 2000 BJ14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
25755 2000 BR14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
25756 2000 BZ16 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25757 2000 BS20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
25758 2000 BZ29 30/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
25759 2000 BH30 25/01/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
25760 Annaspitz 2000 BF34 30/01/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
25761 2000 BV45 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
25762 2000 CO2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
25763 Naveenmurali 2000 CN4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25764 Divyanag 2000 CQ11 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25765 Heatherlynne 2000 CS11 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25766 Nosarzewski 2000 CX17 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25767 Stevennoyce 2000 CG20 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25768 Nussbaum 2000 CD24 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25769 Munaoli 2000 CL24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25770 2000 CV24 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25771 2000 CW25 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
25772 Ashpatra 2000 CB27 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25773 2000 CX27 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25774 2000 CA29 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
25775 Danielpeng 2000 CF31 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25776 2000 CG32 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25777 2000 CE34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,2 km MPC · JPL
25778 Csere 2000 CQ34 04/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 9,1 km MPC · JPL
25779 2000 CF35 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25780 2000 CS37 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25781 Rajendra 2000 CF38 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25782 2000 CX38 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
25783 Brandontyler 2000 CM39 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25784 2000 CU42 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25785 2000 CY45 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25786 2000 CN46 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25787 2000 CF49 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25788 2000 CE51 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25789 2000 CK53 02/02/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
25790 2000 CW57 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25791 2000 CM61 02/02/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
25792 2000 CZ62 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25793 Chrisanchez 2000 CS65 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25794 2000 CF71 07/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25795 2000 CS79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
25796 2000 CT81 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
25797 2000 CG82 04/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25798 Reneeschaaf 2000 CU82 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25799 Anmaschlegel 2000 CC83 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25800 Glukhovsky 2000 CG83 04/02/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL