Danh sách tiểu hành tinh/24701–24800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24701 Elyu-Ene 1990 VY5 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 18 km MPC · JPL
24702 1991 OR 18/07/1991 Palomar H. E. Holt 1,8 km MPC · JPL
24703 1991 PA 03/08/1991 Kiyosato S. Otomo 8,4 km MPC · JPL
24704 1991 PM4 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
24705 1991 PV4 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
24706 1991 PA5 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
24707 1991 PL5 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
24708 1991 PX5 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
24709 Mitau 1991 PE6 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
24710 1991 PX14 06/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
24711 Chamisso 1991 PN17 06/08/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,8 km MPC · JPL
24712 Boltzmann 1991 RP3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,3 km MPC · JPL
24713 Ekrutt 1991 RE4 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,9 km MPC · JPL
24714 1991 RT9 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
24715 1991 RZ15 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,9 km MPC · JPL
24716 1991 RB19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,4 km MPC · JPL
24717 1991 SA 16/09/1991 Kiyosato S. Otomo 5,6 km MPC · JPL
24718 1991 SW 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 11 km MPC · JPL
24719 1991 SE1 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
24720 1991 SV1 16/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
24721 1991 TJ 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
24722 1991 TK 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 4,5 km MPC · JPL
24723 1991 TW8 01/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
24724 1991 UN 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
24725 1991 UD3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,8 km MPC · JPL
24726 1991 VY 02/11/ 1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 7,8 km MPC · JPL
24727 1991 VD1 04/11/ 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,3 km MPC · JPL
24728 Scagell 1991 VO2 11/11/ 1991 Stakenbridge B. G. W. Manning 3,9 km MPC · JPL
24729 1991 VE3 13/11/ 1991 Kiyosato S. Otomo 3,3 km MPC · JPL
24730 1991 VM5 05/11/ 1991 Kiyosato S. Otomo 3,1 km MPC · JPL
24731 1991 VN9 04/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
24732 Leonardcohen 1992 CL2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
24733 1992 DM9 29/02/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
24734 Kareness 1992 EA1 10/03/1992 Siding Spring D. I. Steel 4,4 km MPC · JPL
24735 1992 EU6 01/03/1992 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
24736 1992 EV8 02/03/1992 La Silla UESAC 5,3 km MPC · JPL
24737 1992 ED14 02/03/1992 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
24738 1992 EK14 02/03/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
24739 1992 EB15 01/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
24740 1992 EW16 01/03/1992 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
24741 1992 EW17 03/03/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
24742 1992 GN2 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
24743 1992 NF 02/07/1992 Palomar E. F. Helin 11 km MPC · JPL
24744 1992 OD5 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
24745 1992 QY 29/08/1992 Palomar E. F. Helin 10 km MPC · JPL
24746 1992 RH3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
24747 1992 RG5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
24748 Nernst 1992 ST13 26/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 10 km MPC · JPL
24749 Grebel 1992 SM17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 18 km MPC · JPL
24750 Ohm 1992 SR17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,8 km MPC · JPL
24751 Kroemer 1992 SS24 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 11 km MPC · JPL
24752 1992 UN 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
24753 1992 UU5 28/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
24754 Zellyfry 1992 UE6 31/10/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 5,0 km MPC · JPL
24755 1992 UQ6 28/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,1 km MPC · JPL
24756 1992 VF 02/11/ 1992 Uto F. Uto 2,3 km MPC · JPL
24757 1992 VN 01/11/ 1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 4,9 km MPC · JPL
24758 1992 WZ 17/11/ 1992 Dynic A. Sugie 3,1 km MPC · JPL
24759 1992 WQ1 18/11/ 1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 6,3 km MPC · JPL
24760 1992 YY1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
24761 Ahau 1993 BW2 28/01/1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,2 km MPC · JPL
24762 1993 DE1 25/02/1993 Oizumi T. Kobayashi 9,4 km MPC · JPL
24763 1993 DV2 20/02/1993 Caussols E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
24764 1993 DX2 20/02/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
24765 1993 FE8 17/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
24766 1993 FW9 17/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
24767 1993 FE12 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
24768 1993 FC13 17/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
24769 1993 FN24 21/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
24770 1993 FG28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
24771 1993 FA32 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
24772 1993 FL33 19/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
24773 1993 FQ35 19/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
24774 1993 FE38 19/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
24775 1993 FT42 19/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
24776 1993 FR43 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
24777 1993 JY 14/05/1993 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
24778 Nemsu 1993 KW1 24/05/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 1,7 km MPC · JPL
24779 Presque Isle 1993 OD2 23/07/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,7 km MPC · JPL
24780 1993 QA1 19/08/1993 Palomar E. F. Helin 4,4 km MPC · JPL
24781 1993 RU3 12/09/1993 Palomar PCAS 6,7 km MPC · JPL
24782 1993 SO7 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
24783 1993 SQ13 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
24784 1993 TV12 13/10/1993 Palomar H. E. Holt 4,9 km MPC · JPL
24785 1993 TM22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
24786 1993 TM24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
24787 1993 TJ27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
24788 1993 TL28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
24789 1993 TZ29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
24790 1993 TM31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
24791 1993 TK37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
24792 1993 TB46 10/10/1993 La Silla H. Debehogne 5,3 km MPC · JPL
24793 1993 UT 22/10/1993 Oohira T. Urata 6,1 km MPC · JPL
24794 Kurland 1993 UB7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
24795 1994 AC17 05/01/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
24796 1994 CD18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
24797 1994 PD2 09/08/1994 Palomar PCAS 4,7 km MPC · JPL
24798 1994 PF2 09/08/1994 Palomar PCAS 2,4 km MPC · JPL
24799 1994 PW3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
24800 1994 PC13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL