Danh sách tiểu hành tinh/256901–257000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256901 2008 DW53 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256902 2008 DO55 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256903 2008 DF56 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256904 2008 DY63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256905 2008 DW66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256906 2008 DR68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
256907 2008 DM71 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256908 2008 DW72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256909 2008 DT81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256910 2008 DW82 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256911 2008 DL83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256912 2008 DP83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256913 2008 DV84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256914 2008 DO86 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256915 2008 EA2 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256916 2008 EC2 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256917 2008 EJ5 01/03/2008 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
256918 2008 EA6 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256919 2008 EX6 03/03/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
256920 2008 EH7 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
256921 2008 EV7 01/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
256922 2008 ET11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
256923 2008 EC13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
256924 2008 EF13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256925 2008 EH15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256926 2008 EJ16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256927 2008 EU21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256928 2008 EW21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256929 2008 EO23 03/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
256930 2008 EY26 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256931 2008 ER28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
256932 2008 EC29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256933 2008 EE29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
256934 2008 EK32 08/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,9 km MPC · JPL
256935 2008 EG34 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256936 2008 EZ37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
256937 2008 EG38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256938 2008 EH39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256939 2008 EA40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256940 2008 EW40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256941 2008 EJ42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256942 2008 EM42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256943 2008 EG46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256944 2008 EZ47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
256945 2008 ED48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256946 2008 EJ48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256947 2008 EQ49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256948 2008 ED51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256949 2008 ED59 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256950 2008 EZ59 08/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
256951 2008 EF68 09/03/2008 Desert Moon B. L. Stevens 2,2 km MPC · JPL
256952 2008 EM69 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256953 2008 EH72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256954 2008 EV72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256955 2008 ER75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256956 2008 ES75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256957 2008 EA76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256958 2008 EM76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
256959 2008 ER77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256960 2008 EL82 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
256961 2008 EA83 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
256962 2008 EW83 08/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
256963 2008 ES84 13/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,7 km MPC · JPL
256964 2008 EV86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256965 2008 EL87 08/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
256966 2008 EP89 09/03/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
256967 2008 EV89 10/03/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,9 km MPC · JPL
256968 2008 EL90 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256969 2008 EA95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
256970 2008 ET97 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256971 2008 ET98 03/03/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
256972 2008 EJ101 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256973 2008 EQ104 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256974 2008 ET107 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256975 2008 EE113 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256976 2008 EM114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256977 2008 ES119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256978 2008 EC120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256979 2008 EN121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256980 2008 EV121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256981 2008 EA122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256982 2008 EW122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256983 2008 EJ127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256984 2008 EL127 10/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
256985 2008 EW128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256986 2008 EL129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256987 2008 EL132 11/03/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
256988 2008 EM133 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256989 2008 EM137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256990 2008 ET137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256991 2008 ES139 11/03/2008 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
256992 2008 EC140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
256993 2008 EM142 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256994 2008 EB143 13/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
256995 2008 EJ147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256996 2008 ED148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256997 2008 EF148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256998 2008 EJ149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256999 2008 EC150 07/03/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
257000 2008 EF150 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also