Danh sách tiểu hành tinh/255501–255600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255501 2006 BG 20/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
255502 2006 BR1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255503 2006 BS17 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
255504 2006 BV26 22/01/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
255505 2006 BE27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255506 2006 BR55 27/01/2006 Mayhill R. Hutsebaut 4,6 km MPC · JPL
255507 2006 BC74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255508 2006 BG83 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
255509 2006 BR96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
255510 2006 BM145 23/01/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
255511 2006 BO145 23/01/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
255512 2006 BT166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
255513 2006 BO185 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
255514 2006 BF214 23/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255515 2006 BU226 30/01/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
255516 2006 BP260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255517 2006 BY267 26/01/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255518 2006 CL42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255519 2006 CN61 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
255520 2006 CN67 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
255521 2006 DV4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255522 2006 DQ5 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255523 2006 DV61 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
255524 2006 DY69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
255525 2006 DU215 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
255526 2006 ET42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
255527 2006 ET44 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
255528 2006 FP21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
255529 2006 FL49 25/03/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
255530 2006 FK51 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255531 2006 GS1 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255532 2006 HU19 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
255533 2006 HC25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255534 2006 HK40 21/04/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
255535 2006 HS56 19/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255536 2006 HB60 25/04/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255537 2006 HB66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
255538 2006 HD80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255539 2006 HX81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255540 2006 HY105 29/04/2006 Siding Spring SSS 6,9 km MPC · JPL
255541 2006 HV111 30/04/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
255542 2006 HB120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
255543 2006 JW6 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255544 2006 JX8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
255545 2006 JC13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255546 2006 JE14 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
255547 2006 JT19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255548 2006 JM25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
255549 2006 JP25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
255550 2006 JB26 02/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
255551 2006 JF29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
255552 2006 JL39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
255553 2006 JN46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255554 2006 JK52 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
255555 2006 JR57 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
255556 2006 KE4 19/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255557 2006 KQ11 19/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255558 2006 KS20 18/05/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
255559 2006 KK27 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
255560 2006 KS27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
255561 2006 KY42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255562 2006 KT43 20/05/2006 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
255563 2006 KH49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255564 2006 KM51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
255565 2006 KY65 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
255566 2006 KK77 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255567 2006 KS80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255568 2006 KZ82 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
255569 2006 KS85 20/05/2006 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
255570 2006 KP86 24/05/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
255571 2006 KY100 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255572 2006 KA107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
255573 2006 KW107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
255574 2006 KW117 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
255575 2006 KM120 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
255576 2006 KU120 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
255577 2006 KY123 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255578 2006 KO126 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
255579 2006 LQ1 05/06/2006 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
255580 2006 LW4 09/06/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
255581 2006 LM5 15/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 750 m MPC · JPL
255582 2006 LY6 11/06/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255583 2006 MH3 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255584 2006 MH9 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
255585 2006 NZ 08/07/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
255586 2006 OU1 17/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
255587 Gardenia 2006 OU4 21/07/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 900 m MPC · JPL
255588 2006 OJ5 18/07/2006 Mayhill iTelescope Obs. 940 m MPC · JPL
255589 2006 OM5 19/07/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
255590 2006 ON5 19/07/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
255591 2006 OB6 21/07/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
255592 2006 OG10 24/07/2006 Vicques M. Ory 960 m MPC · JPL
255593 2006 OW10 26/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 760 m MPC · JPL
255594 2006 OE14 25/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255595 2006 OB15 26/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
255596 2006 OD16 20/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
255597 2006 OL17 25/07/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255598 Paullauterbur 2006 PE1 13/08/2006 Vallemare Borbon V. S. Casulli 980 m MPC · JPL
255599 2006 PC2 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255600 2006 PC4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL