Danh sách tiểu hành tinh/25401–25500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25401 1999 VY24 13/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
25402 Angelanorse 1999 VA27 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25403 Carlapiazza 1999 VE31 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25404 Shansample 1999 VU31 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25405 Jeffwidder 1999 VM32 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25406 Debwysocki 1999 VR32 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25407 1999 VM34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25408 1999 VB35 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25409 1999 VD36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
25410 Abejar 1999 VG36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25411 1999 VM37 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25412 Arbesfeld 1999 VZ38 10/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25413 Dorischen 1999 VE39 10/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
25414 Cherkassky 1999 VH48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25415 Jocelyn 1999 VL53 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25416 Chyanwen 1999 VY58 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25417 Coquillette 1999 VZ65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25418 Deshmukh 1999 VG66 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
25419 1999 VC72 11/11/ 1999 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
25420 1999 VN81 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25421 Gafaran 1999 VL86 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25422 Abigreene 1999 VL111 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25423 1999 VS127 09/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
25424 Gunasekaran 1999 VQ158 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25425 Chelsealynn 1999 VR169 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25426 Alexanderkim 1999 VU169 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
25427 Kratchmarov 1999 VP170 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25428 Lakhanpal 1999 VM172 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25429 1999 VM187 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25430 Ericlarson 1999 VT189 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25431 1999 VW194 02/11/ 1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
25432 Josepherli 1999 VG225 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
25433 1999 WM2 26/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
25434 Westonia 1999 WS2 29/11/ 1999 Kleť M. Tichý 2,3 km MPC · JPL
25435 1999 WX3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
25436 1999 WE4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
25437 1999 WP4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
25438 1999 WY5 30/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25439 1999 WV6 28/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
25440 1999 WR7 28/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
25441 1999 WG8 28/11/ 1999 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
25442 1999 WQ9 30/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
25443 1999 WC10 30/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
25444 1999 WL13 29/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
25445 1999 XK1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
25446 1999 XF2 04/12/1999 Gekko T. Kagawa 2,3 km MPC · JPL
25447 1999 XE4 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
25448 1999 XJ4 04/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
25449 1999 XN6 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
25450 1999 XQ7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
25451 1999 XC8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
25452 1999 XS10 05/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
25453 1999 XU11 06/12/1999 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
25454 1999 XN12 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25455 Anissamak 1999 XP12 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25456 Caitlinmann 1999 XQ12 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25457 Mariannamao 1999 XH13 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25458 1999 XT13 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25459 1999 XL14 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
25460 1999 XX15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
25461 1999 XR18 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25462 Haydenmetsky 1999 XV18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25463 1999 XJ21 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25464 Maxrabinovich 1999 XA24 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25465 Rajagopalan 1999 XT25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25466 1999 XG31 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
25467 1999 XV32 06/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25468 Ramakrishna 1999 XS33 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25469 Ransohoff 1999 XC34 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25470 1999 XW35 06/12/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 5,3 km MPC · JPL
25471 1999 XZ35 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
25472 Joanoro 1999 XL36 06/12/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 4,1 km MPC · JPL
25473 1999 XJ38 03/12/1999 Uenohara N. Kawasato 2,7 km MPC · JPL
25474 1999 XO38 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
25475 Lizrao 1999 XY40 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
25476 Sealfon 1999 XU42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25477 Preyashah 1999 XC44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
25478 Shrock 1999 XR45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25479 Ericshyu 1999 XD54 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25480 1999 XB67 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
25481 Willjaysun 1999 XU68 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25482 Tallapragada 1999 XM72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25483 Trusheim 1999 XF74 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25484 1999 XL75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25485 1999 XY75 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25486 Michaelwham 1999 XF81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25487 1999 XU82 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25488 Figueiredo 1999 XD83 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25489 1999 XN83 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25490 Kevinkelly 1999 XN84 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25491 Meador 1999 XS84 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25492 Firnberg 1999 XF85 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25493 1999 XG85 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
25494 1999 XV86 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25495 Michaelroddy 1999 XW86 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25496 1999 XY86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25497 Brauerman 1999 XV87 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25498 1999 XJ88 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25499 1999 XR88 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25500 1999 XF91 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL