Danh sách tiểu hành tinh/24501–24600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
24501 2001 AN37 05/01/2001 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
24502 2001 AT38 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
24503 Kero 2001 AJ42 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
24504 2001 AD45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
24505 2001 BZ 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 32 km MPC · JPL
24506 2001 BS15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 39 km MPC · JPL
24507 2001 BH18 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
24508 2001 BL26 20/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
24509 Joycechai 2001 BT27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
24510 2001 BY31 20/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
24511 2001 BM33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24512 2001 BK35 20/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
24513 2001 BL35 20/01/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
24514 2001 BB58 21/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
24515 2001 BN58 21/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
24516 2001 BB66 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
24517 Omattage 2001 BN71 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
24518 2001 BR76 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
24519 2001 CH 01/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 26 km MPC · JPL
24520 Abramson 2001 CW1 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
24521 2001 CZ1 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
24522 2001 CO2 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24523 Sanaraoof 2001 CV3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24524 Kevinhawkins 2001 CY3 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
24525 2001 CS4 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24526 Desai 2001 CA5 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
24527 2001 CA6 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
24528 2001 CP11 01/02/2001 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
24529 Urbach 2001 CW17 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
24530 2001 CP18 02/02/2001 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
24531 2001 CE21 02/02/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
24532 Csabakiss 2001 CY21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
24533 Kokhirova 2001 CR27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
24534 2001 CX27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 30 km MPC · JPL
24535 Neslušan 2001 CA28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
24536 2001 CN33 13/02/2001 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
24537 2001 CB35 13/02/2001 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
24538 Charliexie 2001 DM5 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
24539 2001 DP5 16/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
24540 2001 DJ16 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
24541 Hangzou 2001 DO16 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
24542 2001 DD17 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
24543 2001 DH19 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24544 2001 DT19 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
24545 2001 DP25 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
24546 Darnell 2001 DE35 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
24547 Stauber 2001 DV36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
24548 Katieeverett 2001 DW42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
24549 Jaredgoodman 2001 DB69 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
24550 2001 DM71 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
24551 2048 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
24552 2226 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
24553 2590 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
24554 2608 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
24555 2839 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
24556 3514 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
24557 3521 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
24558 4037 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
24559 4148 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
24560 4517 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
24561 4646 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
24562 4647 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
24563 4858 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
24564 6056 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
24565 6577 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
24566 6777 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
24567 6790 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
24568 6794 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
24569 9609 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
24570 2153 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
24571 2179 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
24572 2221 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
24573 2237 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
24574 3312 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
24575 3314 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
24576 4406 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
24577 4841 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
24578 1036 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
24579 1320 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
24580 1414 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
24581 1474 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
24582 2085 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
24583 2197 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
24584 3256 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
24585 4201 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
24586 4230 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
24587 Kapaneus 4613 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 26 km MPC · JPL
24588 4733 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
24589 5128 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
24590 1156 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
24591 2139 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
24592 3039 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
24593 3041 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
24594 3138 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
24595 3230 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
24596 3574 T-3 12/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
24597 4292 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
24598 4366 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
24599 5099 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
24600 1971 UQ 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 4,2 km MPC · JPL